Armoede bestaat ook in Geldrop-Mierlo

Door Paul Elsendoorn op 4 maart 2018

Ieder kind moet mee kunnen doen. Thuis, op school en op het sportveld. Daarom heeft de PvdA Geldrop-Mierlo de afgelopen 4 jaar diverse malen aandacht gevraagd voor de bestrijding van kinderarmoede.

Bij onze eerste motie tegen kinderarmoede kregen we nog de opmerking “In Geldrop-Mierlo bestaat geen armoede”. In 2014 heeft het college besloten de extra gelden voor bestrijding van armoede die we vanuit Den Haag krijgen, te gebruiken voor andere zaken. De PvdA Geldrop-Mierlo heeft zich hier hevig tegen verzet, geen moment onbenut gelaten om hier extra aandacht voor te vragen. In de loop van 2017 kwam het college tot inkeer en kwam er meer oog voor armoede in Geldrop-Mierlo.

Zijn we nu tevreden ? NEE

Geldrop-Mierlo krijgt van het rijk jaarlijks ongeveer € 400.000. De helft voor de bestrijding en preventie van armoede in het algemeen en de andere helft specifiek bedoeld voor kinderarmoedebestrijding.  Onze gemeente geeft echter hiervan maar een klein deel uit. Het geld is er wel, maar de gemeente weet niet waar de armoede zit. De wethouder is nog steeds niet bereid om zelf op zoek te gaan naar de verborgen armoede. Mensen in armoede melden zich lang niet altijd, omdat ze zich schamen. Er is dus extra aandacht nodig om ze vooruit te helpen.

PvdA Geldrop-Mierlo accepteert geen armoede

Armoede geeft achterstand en leidt tot sociale uitsluiting. Mensen met een laag inkomen, ook zzp’ers, moeten dezelfde mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien en te participeren als ieder ander.  Ouderen hebben recht op een goed bestaan.

Als de bestaanszekerheid in gevaar is, krijgen minima ondersteuning om er weer bovenop te komen. Tegemoetkomingen en kwijtscheldingen zijn instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. Maar we willen ook meer aandacht voor het preventie. We willen inwoners ondersteunen die schulden dreigen op te bouwen of in de ‘armoedeval’ terecht dreigen te komen. Het is belangrijk dat onze inwoners de voorzieningen die er zijn om hun te helpen kunnen vinden en ze ook aanspreken. We willen voorkomen dat mensen door slechte toegankelijkheid, vindbaarheid of door schaamte voorzieningen niet aanspreken en in grotere problemen terecht komen.

Kindpakket

De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat er een kindpakket moet komen (zie ook kindpakketwijzer.nl en de site van de Kinderombudsman). Hiermee kunnen alle kinderen, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders, meedoen aan sport- (zoals gratis zwemles) en cultuuractiviteiten. De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat het beschikbare budget terecht komt daar waar het hoort. Ook werkende ouders met een inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen straks een beroep doen op dit kindpakket.  Kinderen die opgroeien in achterstand hebben gelijke rechten op ontplooiing van hun talenten. Met de invoering van het kindpakket zorgen we voor een goede start.

Schulden

Schulden komen voor in alle lagen van de bevolking, ook bij mensen met een goede baan of een eigen bedrijf/zzp. De gemeente helpt iemand met schulden door middel van gesprekken, coaching en doorverwijzing naar de juiste hulpverleners, in woorden die men begrijpt (dat geldt ook voor statushouders). PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente met schuldeisers en hun deurwaarders en incassobureaus afspraken maakt waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Dit om te voorkomen dat mensen verder de armoede in worden gedrukt. Inningskosten vormen bijvoorbeeld soms het merendeel van de schuld en moeten dus omlaag. Jongeren krijgen al vroeg op school voorlichting over het omgaan met geld. Zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Wij maken ons hard voor eerlijke kansen voor kinderen en een goed bestaan voor iedereen. Dat is een kwestie van Durven en Doen.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn