Door Paul Elsendoorn op 7 oktober 2016

Armoede is geen kinderspel

Het kabinet stelt vanaf 2017 jaarlijks 100 miljoen beschikbaar om kinderen in armoede te helpen. Dit bedrag wordt voor het overgrote deel (85 miljoen) aan gemeenten uitgekeerd. Dit betekent dat Geldrop-Mierlo vanaf 2017 ongeveer 2 ton per jaar krijgt om hier beleid op te voeren.

Uiteraard zijn we hier heel blij mee. Het geeft Geldrop-Mierlo de kans zich nog sterker te bekommeren om inwoners die het moeilijk hebben en dan nog specifiek voor kinderen. Wat de reden van hun situatie ook is en of er iemand schuld aan heeft doet er niet toe, want één ding is zeker, die kinderen hebben er zelf geen schuld aan en mogen ook niet de dupe worden. De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat dit geld dan ook in zijn geheel wordt besteed om kinderen die in armoede leven te helpen, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht komen. Het komt nog steeds voor dat kinderen op hun verjaardag niet naar school gaan, omdat ze niet kunnen trakteren of zich ziek melden als er een schoolreisje is, omdat de bijdrage daarvoor niet betaald is. Het niet kunnen meedoen met je vriendjes zijn schrijnende ervaringen voor een kind. Het is ook niet goed voor hun ontwikkeling, maar wij willen ieder kind dezelfde kansen gunnen in het leven. Ongeacht hoe rijk je ouders zijn.

Het is de bedoeling dat de hulp wordt gegeven in natura, zoals schoolspullen, ouderbijdrage voor het schooljaar, rugzak etc. maar ook een fiets om naar school te gaan, het lidmaatschap van een sportclub of het kunnen volgen van muziekles. Dat betekent dus ook bijvoorbeeld de aanschaf van een sporttenue of huur van een muziekinstrument.

De PvdA Geldrop-Mierlo zal daarom ook voorstellen doen om hiervoor een plan van aanpak op te stellen, zodat er vanaf 2017 daadwerkelijk hulp geboden kan worden. Gelukkig bestaan er al een aantal regelingen in Geldrop-Mierlo en dit is een mooie aanvulling.

Wij pleiten er voor om niet alleen te kijken naar kinderen van bijstandsgerechtigden, maar ook naar de zogenaamde ‘verborgen armoede’. Denk bijvoorbeeld aan kinderen waarvan de ouders in de schuldhulpverlening zitten. Het is ook raadzaam een goede samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties om tot resultaat te komen. Die organisaties weten door de ogen en oren van hun vrijwilligers waar de nood het hoogst is. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld, voedselbank.

Het valt niet altijd mee om de doelgroep van kinderen die in armoede te leven te bereiken. Daarom roepen wij het college op om in het plan van aanpak op te nemen hoe zij er pro-actief mee aan de slag gaan om een zo hoog mogelijke benuttingsgraad te realiseren en zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen. De Pvda Geldrop-Mierlo heeft er dan ook vertrouwen in dat onze ambtenaren met een mooi plan gaan komen.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn