Begroten met uitgestoken hand of opgestoken vinger?