Door op 5 november 2013

Begroting: 50.000,00 euro voor nieuw milieubeleid op het gebied van biodiversiteit

Tijdens de begrotingsbehandeling 2014 – 2017 hebben wij gepleit voor nieuw milieubeleid op het gebied van biodiversiteit. De strategische agenda 2020 heeft als titel: Geldrop-Mierlo, een plek met hart. Een plek waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Daarom is een groene omgeving belangrijk.

Waarom Groen moet!:

  1. Kinderen ontwikkelen zich beter in een groene omgeving.
  2. Je werkt beter en fijner in een bedrijf met groen.
  3. Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller.
  4. Een huis is meer waard in een groene omgeving.
  5. Zorgkosten dalen in een groene omgeving.
  6. Huizen in een groene omgeving zijn energiezuiniger.
  7. Een groene leefomgeving geeft schone lucht.

Voor de komende jaren wordt er 50.000 euro vrijgemaakt.