Door op 23 april 2013

Beleidsrapportage 2012: Democratisch bestuur

De positie van Geldrop-Mierlo binnen de regio wordt steeds belangrijker. Geldrop-Mierlo wil zich graag profileren als 4e gemeente binnen deze regio. In plaats van fuseren tot een 100+ gemeente, ontstaan er verschillende samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Geldrop-Mierlo een rol speelt. Denk hierbij aan de samenwerking met het Sint Anna ziekenhuis, de gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de Dienst Dommelvallei (Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel) en de samenwerking op het gebied van de grote transities (Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Waalre).

Ten aanzien van deze verschillende samenwerkingsverbanden heb ik mijn ongerustheid uitgesproken over de democratische legitimiteit hievan. Wat is de rol van de Raad, op welke manier vindt besluitvorming plaats binnen de eigen Raad en in samenwerking met de andere Raden en hoe kan de Raad haar controlerende rol het beste uitvoeren.

Ik heb voorgesteld om dit een keer binnen het Presidium te bespreken.