Door op 25 april 2013

Beleidsrapportage 2012: Het Rijk van Dommel en AA

Ik wil benadrukken dat in Het Rijk van Dommel en AA, en dan met name Gulbergen, het groene karakter moet blijven bestaan en zelfs versterkt moet worden. Het Rijk van Dommel en AA is het overloopgebied voor onze regio en daar moeten we zuinig op zijn.

Eenmaal versteend blijft versteend.