Door op 25 april 2013

Beleidsrapportage 2012: Milieu en afval

Min fractie wil nogmaals kritisch kijken naar het bomenbeleidsplan. Wij vinden het belangrijk dat er een herijking van het beleid komt. Op dit moment vindt er te veel bomenkap plaats waarbij de reden van de kap vaak dubieus is of dat er niet voldaan is aan het vergunningenbeleid.

Ook vinden wij dat er beter gecommuniceerd moet worden als er bomen gekapt gaan worden en dat hiervoor een reden bekend moet zijn.