Door Bart Oortwijn op 7 mei 2013

Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Kuhn”

De fractie van de Partij van de Arbeid/GroenLinks is blij dat het College Kuhn en daarmee belangrijke werkgelegenheid in Geldrop-Mierlo heeft weten te behouden. Wij vinden het positief dat in het bestemmingsplan de groenstrook en de geluidswal zijn vastgelegd en er aandacht is gegeven aan duurzaamheid, beeldkwaliteit en milieu.

Wij zijn van mening dat het College naast het benoemen van deze waarden in de plantoelichting deze waarden ook in de planregels moet verankeren. De plantoelichting heeft geen juridische status waardoor het niet mogelijk is gebruikers op het afwijken van afspraken of niet invullen van de beoogde duurzaamheid, beeldkwaliteit (behoudens het moment van realisatie) of de extra milieu-inspanning boven de geldende milieuregels uit het activiteitenbesluit aan te spreken.

Om op bedrijventerreinen een duurzame inrichting te krijgen en vooral te behouden verzoeken wij het College te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit via de planregels in bestemmingsplannen te borgen zodat alle bedrijven meewerken aan bedrijventerreinen met duurzaamheid en een goede kwaliteit.

Indien mogelijk zouden wij dit nog toegepast willen zien in dit bestemmingsplan. Wanneer de termijn te kort is verzoeken wij het College deze regels voor nieuwe bestemmingsplannen uit te werken en mee te nemen. Wij worden graag op de hoogte gehouden van de mogelijkheden hiervoor.

Bart Oortwijn

Bart Oortwijn

Mijn naam is Bart Oortwijn. Ik ben 42 jaar en getrouwd met Franca. Vanaf mijn jeugd woon ik met veel plezier in Geldrop Mierlo. Ik heb milieukunde gestudeerd en werk als zelfstandig adviseur voor overheden en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht. Ik sport bij basketbalvereniging EBCG en ben lid bij duikvereniging ‘DTG’ beide in

Meer over Bart Oortwijn