Door Richard van de Burgt op 26 november 2014

De kijk van PvdA Geldrop-Mierlo op samenwerken in onze regio

Deze week is er door de raad van Geldrop-Mierlo een signaal afgegeven, waar wij als PvdA niet achter kunnen staan. Ik leg daarom graag kort uit hoe wij tegen e.e.a. aankijken als het gaat over samenwerking van onze gemeente met andere gemeentes.

De PvdA vindt het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de mensen in Geldrop-Mierlo kunnen rekenen op een sterke gemeente, waar mensen op kunnen vertrouwen en die garandeert dat er goede regelingen zijn. Omdat tijden veranderen en de gemeente meer taken krijgt is het belangrijk om goed tegen het licht te houden hoe we daar in de toekomst voor blijven zorgen. Ook de provincie vraagt hiernaar; zij noemen dit ‘veerkrachtig bestuur’ en willen begin 2015 horen hoe onze gemeente daarover denkt. Samenwerken kan op verschillende manieren en met verschillende gemeentes. Dat doen we ook al, denk onder andere aan Nuenen, Son en Breugel, Helmond en de Peelregio, Waalre, Heeze-Leende en Eindhoven in bijvoorbeeld de Metropoolregio.

De burgemeester heeft voorgesteld om twee paden in te zetten om eens goed naar de samenwerkingsverbanden van de toekomst te kijken. Enerzijds lag er al een voorstel om te komen tot een strategische visie op verder samenwerken in de Dommelvallei, met Nuenen en Son en Breugel. Anderzijds was het idee om ook daarbuiten te gaan kijken naar mogelijkheden. Op die manier zouden we met een brede blik tot een visie komen op samenwerken binnen onze hele regio.

Helaas heeft een meerderheid van de partijen besloten om het voorstel over de visie op de Dommelvallei (na eerst doorschuiven) nu stop te zetten. Zij willen op dit moment niet doorgaan met het uitwerken van verdere samenwerking in Dommelvallei. Pogingen van CDA, SP en PvdA om dit te voorkomen zijn niet gelukt.

Het gevolg is een enorme vertraging die wat ons betreft zeer onverstandig is. Het is nog maar de vraag of dit onderzoek (waar Nuenen en Son en Breugel mee vooruit willen) nog wel doorgaat. Dit nu tegenhouden vinden wij een verkeerd signaal naar deze twee gemeentes waarmee we al intensief samenwerken. Richting de provincie laten we zien dat de meerderheid van de raad niet beseft wat (veer)krachtig bestuur is. Uiteindelijk is dit ook niet goed voor de belangen van onze burgers. Als gemeente komen we hierdoor namelijk veel minder sterk over als een goede partner om mee samen te werken. Geldrop-Mierlo verliest geloofwaardigheid en samenwerken met anderen wordt moeilijker gemaakt.

Al met al betreuren wij de hele gang van zaken en blijven wij aandringen op een goede, zorgvuldige manier van het vormen en uitbouwen van samenwerkingsverbanden binnen onze regio om zo tot veerkrachtig bestuur te komen voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. Hierbij moet de gemeenteraad beter dan voorheen worden betrokken bij de gang van zaken, want daar komt uiteindelijk de frustratie vandaan die een flink aantal partijen heeft doen besluiten om Geldrop-Mierlo nu “terug naar start” te sturen.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt