Door Paul Elsendoorn op 14 september 2013

Discussieer mee ” Preventie Jeugdzorg “

De gemeente is verantwoordelijk voor de preventie Jeugdzorg.  Doet onze gemeente wel voldoende ?    Als onze gemeente onvoldoende doet aan preventie, wat kan er dan beter ?.  Vragen waar we graag met u over in gesprek willen gaan.  Geef een reactie, onderaan deze blog.

 

 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ( AMK ) heeft in het jaar 2011, 31 nieuwe onderzoeken opgestart, in Geldrop Mierlo, naar verdenking kindermishandeling.  Bij vergelijkbare gemeentes waren dat er 20. ( bron; Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant )

Is mijn conclusie juist, dat in onze gemeente 50% meer onderzoeken plaats vinden naar kindermishandeling ?.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn