Door Richard van de Burgt op 5 november 2014

Een begroting voor Geldrop-Mierlo die écht in balans is

De afgelopen weken stonden voor de gemeenteraad in Geldrop-Mierlo in het teken van de begroting van 2015-2018. Een spannende tijd, want als je dingen wilt veranderen is er vaak geld voor nodig. Dat moet dan terug komen in de begroting.

Binnen de fractie van PvdA Geldrop-Mierlo hebben we in eerste instantie op een rijtje gezet wat onze prioriteiten zijn. Daarbij rekening houdend met het feit dat we in een financieel moeilijke tijd zitten, maar dat we de begroting in balans moeten blijven houden. We staan voor een sociale, duurzame, maar ook sterke gemeente. Deze prioriteiten zijn begin oktober opgesteld en gecommuniceerd naar onze leden, maar ook andere inwoners. Ze hebben bijvoorbeeld in Middenstandsbelangen gestaan.
Op basis van de vragen die wij gesteld hebben aan het college, onze prioriteiten en reacties van organisaties en onze leden hebben wij een voorstel gemaakt tot wijziging van de begroting die het College heeft opgesteld. Met onze wijzigingsvoorstellen komen wij tot een begroting waarin de besparing is verwerkt, die Den Haag heeft doorgevoerd voor onze gemeente, maar waar nog wel ruimte is voor nieuwe zaken.

Alles bij elkaar zijn we tot een voorstel gekomen waarbij de begroting helemaal in balans voor de gehele periode van 2015 tot en met 2018. Er komt evenveel binnen bij de gemeente, als dat er uit gaat. Daar zijn we trots op, want tijdens de begrotingsbehandeling in de raad bleek dat we de enige partij waren die dat is gelukt. Zoals de wethouder van Financiën, Marc Jeucken het noemde; we gebruiken structureel geld om structurele tekorten op te vangen.

In hoofdlijnen zijn dit de wijzigingen die wij als PvdA hebben voorgesteld:

  • De crisispot van 1,7 miljoen mag pas ingezet worden als het grondbedrijf ‘code groen’ heeft. Het grondbedrijf zit figuurlijk aan de grond, dus op dit moment staat deze pot vast. Wij steunen dan ook het voorstel van de wethouder om de crisispot in het grondbedrijf te storten. Dit komt dan bijna in code groen terecht. Bijkomend voordeel is dat de komende jaren geen geld vanuit de gemeente in het grondbedrijf gestort hoeft te worden om het buiten de gevarenzone te houden.
  • Wij willen niet dat de 145.300 euro voor armoedebestrijding, die Jetta Klijnsma vanuit Den Haag jaarlijks beschikbaar heeft gemaakt, wordt gebruikt om tekorten weg te poetsen. Armoede raakt overal in onze gemeente mensen. Het gaat hierbij niet alleen om bijstandsgezinnen, maar ook mensen die werkloos zijn geworden, zzp’ers, mensen die problemen hebben met hun hypotheek of door ziekte geen inkomsten hebben. De armoede neemt nog steeds toe, dus het is belachelijk om dit geld niet daarvoor beschikbaar te houden. Hulporganisaties hebben nu eigenlijk al te weinig steun, maar zijn bescheiden en dankbaar. Ze roepen niet hard om ondersteuning. Kans is aanwezig dat meer geld straks keihard nodig is.
  • De PvdA heeft ook aangegeven dat ze de sociale stages wil behouden en geld beschikbaar wil maken voor duurzaamheidinitiatieven van burgers. Dit laatste wordt dan betaald uit de besparingen die we als gemeente doen door het invoeren van LED verlichting in de straatverlichting.
  • Daarnaast heeft de PvdA Geldrop-Mierlo voorgesteld om vanuit ambtelijke capaciteit aandacht te geven aan enkele onderwerpen. Dit kost geen extra geld, maar levert wel resultaten op. Zo willen we graag sterker beleid voor toegankelijkheid van minder validen, een grootschaligere aanpak van buurtbemiddeling, aandacht voor werkloosheid en de meesterbeurs (een beurs om oudere werklozen weer aan het werk te helpen) en een verbetering van het onderhoud en het aantal sport- en speelvoorzieningen in de wijken.
  • Om onze voorstellen financieel rond te krijgen hebben we voorgesteld om de leges meer kostendekkend te maken. Ondanks dat dit wel het beleid is, zijn ze dat niet en legt de gemeente er jaarlijks veel geld op toe. Daarnaast hebben we voorgesteld om te bezuinigen op de taken die vanuit het SRE naar de gemeente komen en op de publieksbalie, omdat steeds meer aanvragen via internet binnenkomen. Wij staan ook achter een verhoging van de OZB zoals voorgesteld door de wethouder, aangezien onze gemeente op dit vlak ver beneden het landelijk gemiddelde zit en blijft. Tenslotte hebben we het voorstel van de wethouder gevolgd om geen 300.000 euro uit te trekken voor een nieuwe raadszaal en schuiven we de verbouwing van het gemeentehuis twee jaar door.

Al met al kiest de PvdA voor mensen en niet voor stenen en dat blijkt ook uit ons voorstel. De door ons voorgestelde begroting maakt onze gemeente sterker, duurzamer en socialer.

Helaas heeft de coalitie ons niet gesteund in onze plannen. Alle voorstellen van PvdA, maar ook andere oppositie partijen (in totaal ongeveer 30 stuks), zijn weggestemd door de coalitie. Op één na; het begrotingshoofdstuk ‘Milieu en Afval’ heet in de toekomst ‘Natuur, Milieu en Duurzaamheid’. Dat laat zien dat de samenwerking tussen oppositie en coalitie nog verre van optimaal is. Eerder hebben we vanuit de PvdA de coalitie opgeroepen om niet alleen te zeggen dat ze willen samenwerken, maar ook met daden te laten zien dat ze het willen. Wij hopen nog steeds dat dit gaat gebeuren.

Wat ligt er nu? De coalitie heeft haar ideeën over de begroting doorgedrukt. De Klijnsma-gelden voor armoedebestrijding zijn weggestreept, de drie ton voor een nieuwe raadszaal is toch beschikbaar gemaakt en de zorgelijke situatie van het grondbedrijf wordt niet aangepakt. In tegenstelling tot het doel (een sluitende begroting tot en met 2018) is er door de coalitie in de gemeenteraad nu een begroting vastgesteld die alleen voor 2015 echt sluitend is. In de jaren na 2015 laten de plannen van de coalitie structurele tekorten van enkele tonnen per jaar zien, die ze invullen met de crisispot. Ze gebruiken dus spaargeld, dat maar één keer kan worden uitgegeven, om structurele tekorten te vullen. En in dit geval kan dat niet eens, want de crisispot mag niet worden ingezet omdat het grondbedrijf code oranje, bijna rood, heeft. Het tekort in het grondbedrijf is zó groot dat beschikbaar geld eerst moet worden gebruikt om daar wat aan te doen. Alle raadsleden weten dat het grondbedrijf in 2015 niet op miraculeuze wijze opeens code groen heeft, of de gemeente moet de staatsloterij winnen. Er is verder geen plan van de coalitie om het grondbedrijf er bovenop te helpen en de kans dat de gemeente de staatsloterij wint is amper aanwezig. Het coalitievoorstel voor 2016 en verder is niet reëel, simpelweg onmogelijk, en de coalitie neemt voor die jaren dus geen verantwoordelijkheid. Letterlijk zeggen ze; we kijken eind 2015 wel weer verder en schuiven daarmee belangrijke beslissingen voor zich uit.

Ook de wethouder is hiermee duidelijk niet gelukkig. Hij heeft voorgesteld om het grondbedrijf gezond te maken en daarnaast de begroting in balans te houden met structureel geld. Zijn voorstel kreeg enorm veel kritiek van de coalitie. Daarbij liepen de emoties hoog op. Als PvdA vonden wij deze kritiek niet terecht; de wethouder is met een goed voorstel gekomen, dat alle ruimte liet aan alle partijen om bij te sturen. Emotie is geen goede raadgever bij een begrotingsdiscussie, er moet met verstand gekozen worden. Onze hoop is nu dat we volgend jaar wel gezamenlijk kunnen komen tot een begroting die écht structureel in balans is. Dat is goed voor de gemeente Geldrop-Mierlo en onze inwoners.

 

Richard van de Burgt

Fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo

portret_richard

 

Klik hier voor het korte tv verslag van Studio040 over de behandeling van de begroting.

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt