Een centrum waarmee we vooruit kunnen

Door Richard van de Burgt op 25 juni 2018

De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan het centrum van Mierlo en het centrum van Geldrop. In beide dorpen was dat ook nodig; het centrum kon wel een spreekwoordelijk likje verf gebruiken. De veranderingen worden stap voor stap doorgevoerd.

De nieuwe stap die de gemeente nu wil nemen is de aanpassing van de Heuvel in Geldrop. Dat gaat dan met name over de winkelstraat en de parkeerplaatsen. Er zijn al twee plannen voorgelegd, maar de gemeenteraad wilde er toch nog eens over praten. Dat gebeurde afgelopen week. De keuzes die we nu maken hebben tenslotte gevolgen voor een lange tijd.

Als PvdA Geldrop-Mierlo hebben we onze inbreng gegeven. We hebben de nadruk gelegd op de dingen die wij het meest belangrijk vinden. Dat zijn bereikbaarheid, veiligheid en groen. Plus natuurlijk het betrekken van winkeliers en inwoners. Hieronder vind je onze visie.

Bereikbaarheid en veiligheid voor iedereen

Allereerst vinden we het heel belangrijk dat ons centrum goed bereikbaar is voor iedereen, op een veilige manier. We willen dus dat de gemeente extra aandacht geeft aan de bereikbaarheid van het centrum. Ook voor bijvoorbeeld mensen die minder goed ter been zijn, in een rolstoel zitten of slecht zien. We willen daarbij ook dat het fijner wordt om met de fiets naar het centrum te komen. We hopen dat op die manier meer mensen de auto thuis laten en dat er meer gezond wordt bewogen. Dit kan. Het werkt heel positief op een centrum, heeft met name de stad Kopenhagen al bewezen.

Daarbij komt natuurlijk dat het centrum veilig moet zijn. We hebben aangegeven dat we ons zorgen maken over de combinatie van fietsen én wandelen (door elkaar, zonder duidelijke fietszone) in het voetgangersgebied van Geldrop. Dat is in onze ogen gevaarlijk. We hebben eerder ook al aangeslingerd dat we vinden dat de handhaving op scooters, bromfietsen en auto’s in het winkelgebied strenger moet. Er zijn mensen die zich hier niet aan de regels houden. Dat zorgt voor irritatie en gevaarlijke situaties. Veiligheid én bereikbaarheid verdienen wat ons betreft heel veel aandacht en we hebben dan ook gevraagd om Veilig Verkeer Nederland (VVN) bij de plannen te betrekken.

Een bruisend centrum

Ons volgende  punt is de aantrekkelijkheid van het centrum. Daar mag wat ons betreft flink worden verbeterd. Een centrum met meer uitstraling zorgt ervoor dat er meer mensen komen. Dat is goed voor de winkels, de retail en voor de restaurants en cafés. Dit zorgt voor meer banen. Het laat het centrum bruisen. Daarmee wordt het ook fijner om in Geldrop-Mierlo te wonen. Maar hoe zien we dat dan? Als PvdA willen we wat doen aan de uitstraling van beton en baksteen. De winkelstraat moet worden ingericht in de stijl van de Korte Kerkstraat en het horecaplein. En wij pleiten voor veel meer groen. In de straat, maar ook op de kale gevels van die enorme gebouwen zoals de bieb.

Tenslotte willen we graag dat de parkeerplaats de Heuvel, tussen de bieb en de AH, verdwijnt. Het moet wat ons betreft een groene plek worden, een park. Wij verwachten dat die mogelijkheid er komt. Waarom? Mensen doen hun boodschappen steeds vaker via internet. Dat betekent dat er in de toekomst minder mensen naar supermarkten gaan. Dus stap voor stap kan het aantal parkeerplekken omlaag. In fases maken we de Heuvel groen. Dat is een kwestie van visie en van durven én doen. Bijkomend voordeel is dat de weg tussen het horecaplein en het winkelgebied op termijn dicht kan voor auto’s. Dat maakt de situatie meteen weer veiliger en het centrum aantrekkelijker voor mensen die komen winkelen. Ons idee werd positief ontvangen door flink wat partijen in de raad.

De aanpassingen moeten wel rekening houden met parkeren voor bewoners, bevoorrading van winkels en de verschillende evenementen die elk jaar worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan de markt, de kermis, Wintersfeer, Meise Mert, het beach volleybal toernooi, de Wandelvierdaagse en al die andere leuke evenementen. Die moeten behouden blijven als we ons centrum willen laten bruisen.

Samenwerken voor een betere centrum

Tenslotte; het centrum is belangrijk voor iedereen. In de raadsvergadering van afgelopen week zaten vertegenwoordigers van de winkeliers aan tafel, op uitnodiging van D66. Dat is een mooie stap. We willen dat de gemeente bij het maken van de plannen de inwoners en belangenverenigingen betrekken. Op die manier zorgen we er samen voor dat we een centrum krijgen waarmee we vooruit kunnen.

Zie ook: parkeerterrein Heuvel wellicht groen park

 

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt