Door Richard van de Burgt op 12 februari 2015

Eensgezindheid gemeenteraad over brandweer Geldrop-Mierlo

Veiligheid is belangrijk voor iedereen. De gemeente moet ervoor zorgen dat we veilig kunnen wonen in Geldrop-Mierlo. Daar hoort ook de brandweer bij. En daar gaan dingen flink veranderen. De brandweer wordt namelijk voortaan in regionaal verband aangestuurd. Dit biedt kansen. Je kan namelijk je materieel beter inzetten, groter (en dus goedkoper) inkopen en makkelijker kennis uitwisselen. Er is echter ook een risico, want er worden meteen bezuinigingen aan gekoppeld.

De PvdA Geldrop-Mierlo heeft het voorstel voor de regionale samenwerking op het gebied van de brandweer goed bestudeerd. Ik heb enkele informatiebijeenkomsten bijgewoond en vanuit onze fractie hebben we met verschillende mensen gesproken. We vonden drie belangrijke zorgen, waarvan we vinden dat die moeten worden weggenomen.

Allereerst zijn we niet overtuigd dat de brandveiligheid in onze gemeente op voldoende niveau blijft met de invoering van de regiobrandweer. Het aantal brandweerauto’s wil men halveren en het is lang niet zeker dat de hoogwerker in Geldrop blijft. Wat ons betreft gaat dat allemaal te snel.

Ten tweede maken we ons zorgen over de werkdruk. Als PvdA staan we voor goed werk. De brandweermannen in onze gemeente zijn vooral vrijwilligers. Zij werken nu al onder hoge werkdruk. De regioplannen zoeken de grenzen op en geven aan dat we met flink wat minder manschappen verder kunnen, omdat we minder wagens in gebruik hebben. Dat vinden wij onacceptabel. Het aantal keer dat de brandweer uitrukt wordt niet minder, omdat er op materieel wordt bezuinigd. De werkdruk mag niet verhogen wat ons betreft. Dit is niet goed voor de mensen, de veiligheid, het gezinsleven van de vrijwilligers en legt druk bij hun werkgevers.

Tenslotte maken we ons zorgen over de democratische controle. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, maar het is moeilijk om invloed uit te oefenen in de samenwerking. De gemeenteraad heeft namelijk geen directe manier om bij te sturen. Daar moet wat aan gebeuren.

De drie punten hierboven werden tijdens de raadsvergadering in meer of mindere mate ook door andere partijen genoemd. Er lagen zelfs twee voorstellen op tafel (ééntje van VVD en D66 en ééntje van de coalitie), die ieder op een andere wijze dezelfde zorgen naar voren brachten.

Op aangeven van de PvdA zijn beide voorstellen tot één voorstel gesmeed. Alle zorgpunten worden daarin benoemd. Ik ben blij dat dit voorstel unaniem door de raad is goedgekeurd. Een mooie manier van samenwerken binnen de gemeenteraad en een helder, daadkrachtig signaal uit Geldrop-Mierlo!

De burgemeester heeft aangegeven dat hij de zorgen luid en duidelijk gaat doorgeven bij de regionale brandweer. Daarbij liet hij weten, dat het zou helpen als ook andere gemeenteraden dezelfde zorgen naar voren brengen. De PvdA in Geldrop-Mierlo heeft hiervoor contact met de PvdA in andere gemeentes en hoopt natuurlijk dat andere partijen hetzelfde doen.

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt