Door Richard van de Burgt op 20 januari 2014

Geen uitverkoop in Geldrop-Mierlo

 Ik durf te beweren dat het verenigingsleven in Geldrop-Mierlo bruist! Kijk maar eens goed om je heen. We hebben vele sportclubs. Daarnaast hebben we gildes, scouting en flink wat buurthuizen en een groot aantal sociaal bewogen verenigingen. Allemaal belangrijke clubs die met een grote groep vrijwilligers voor mensen opkomen en ervoor zorgen dat mensen in Geldrop-Mierlo hun hobby’s kunnen uitoefenen en sociale contacten leggen. Fantastisch!  

Als PvdA vinden we dat de gemeente een verbindende factor moet zijn tussen mensen. Het verenigingsleven is van groot belang voor onze gemeente en het plezier en samenhorigheid van iedereen die hier woont. Daar hoort ook bij, dat we de verenigingen stimuleren en ondersteunen. We moeten ze vooruit helpen.

Een flink aantal organisaties huren  ruimte in gebouwen van de gemeente. Daarbij gaat het vooral om enkele sport en activiteitenverenigingen, buurthuizen en peuterspeelzalen. Organisaties die wij als PvdA Geldrop-Mierlo belangrijk vinden.

Echter; na een discussie in de raad heeft een flinke meerderheid besloten dat de gemeente in principe dit soort gebouwen moet gaan verkopen. Ik vind deze uitspraak over gemeentelijke accommodaties onbegrijpelijk! Dit kan een enorme impact hebben op onze gemeenschap. Daarnaast kan het ook negatieve gevolgen hebben op de financiële huishouding van de gemeente:

 

  • Wanneer gebouwen voor sportverenigingen, wijkgebouwen, etc. verkocht gaan worden gaan deze clubs daar ongetwijfeld negatieve gevolgen van ondervinden. Zij moeten het gebouw zelf financieren en onderhouden of zijn afhankelijk van een commerciële partij. Dit laatste betekent natuurlijk dat er winst gemaakt moet gaan worden, welke ten koste gaat van onze gemeenschap. In de bijlage vind je om welke gebouwen en verenigingen het gaat.
  • Als de gemeente kiest voor verkoop en terughuren schieten we onszelf ook in de voet. Ook hier zullen commerciële belangen de kosten voor de gemeente op de lange termijn hoger doen oplopen, dan wanneer we gebouwen in eigen beheer hebben. Denk eens aan een voorbeeld; zoals het zwembad in Geldrop.
  • Daarnaast is het in deze periode van crisis natuurlijk enorm dom om gebouwen te verkopen. De prijzen zijn ingestort en verkoop zal dan ook weinig opleveren. Toch staat er dat we hier op korte termijn mee willen beginnen. Kijk maar naar de discussie over Hofdael.

Ik vind dat we niet zomaar gebouwen moeten gaan verkopen. Dat doet ons verenigingsleven tekort. Men denkt op deze manier te bezuinigen, maar dat zal niet gebeuren. Integendeel, het is korte termijn denken. Al met al is dit simpelweg een ondoordachte uitspraak; als we dit echt gaan doorzetten worden onze verenigingen de dupe en uiteindelijk betalen de mensen in Geldrop-Mierlo de prijs. De PvdA gaat hier dus niet mee akkoord, wij verzetten ons hier tegen en komen op voor de belangen van de clubs en verenigingen in Geldrop-Mierlo; geen uitverkoop!

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt