De geldverslindende soap van een nieuwe raadzaal

Door de redactie op 3 maart 2018

Een verbouwing van 5,5 miljoen (!!) euro van het gemeentehuis in Geldrop-Mierlo. Wij vinden daar wat van… wij vinden dat verkwisting van belastinggeld.

De afgelopen jaren heeft de raad flink wat vergaderd over nieuwbouw van een nieuwe raadzaal. Als je terugkijkt op hoeveel gesprekken zijn gevoerd en hoe het is gelopen, dan is er sprake van een complete geldverslindende soap. Er is veel tijd in gestoken om er alles aan te doen om het idee door te zetten.

De discussie heeft vele wendingen gekend en de wethouder heeft een flink aantal voorstellen ingediend. Dat kwam vooral omdat de vele voorstanders in de raad (met name DPM, DGG en D66) wel aanvoelden dat het eigenlijk helemaal niet logisch is om een nieuwe raadzaal te bouwen. We hebben er tenslotte al één, in Hofdael. Die is wel aan verbetering toe, maar vers nieuw pluche trok de meeste politieke partijen toch meer aan.

De PvdA Geldrop-Mierlo bood weerstand tegen de plannen. De voorstanders hadden dat blijkbaar niet verwacht. Om toch steun te krijgen voor het idee van een nieuwbouw raadzaal,  werden er alsmaar nieuwe argumenten bedacht door deze voorstanders. De plannen werden ondertussen steeds groter en duurder. Al snel draaide het om een “multifunctionele” vergaderruimte, want dan kan de ruimte vaker worden gebruikt. Later werd er een tekort aan werkplekken voor ambtenaren bij gehaald, dat zou hiermee worden opgelost. Men voegde daarna toe dat de status van de gemeente in de regio écht te lijden heeft omdat we in Geldrop-Mierlo geen grote vergaderruimte hebben en mooie raadzaal. Uiteindelijk werd de nieuwbouw gekoppeld aan de verbouwing van het gemeentehuis en verduurzaming.

Wie de gesprekken gevolgd heeft snapt snel, DPM, DGG en D66 wringen zich in alle bochten om de zin door te drijven.

Waarom heeft de PvdA Geldrop-Mierlo zich vanaf de start hevig verzet tegen het idee van deze nieuwbouw? Dat was om verschillende redenen. De plannen kwamen op tafel midden in de financiële crisis. Daar snapte we als PvdA niks van. Mensen in Geldrop-Mierlo verloren hun baan, de WMO zorg en jeugdzorg moest voortaan door de gemeente worden georganiseerd en armoedegelden waren keihard nodig. De PvdA gaf meteen aan; wij kiezen voor de mensen in onze gemeente, niet voor stenen.

Als PvdA Geldrop-Mierlo vinden we natuurlijk ook dat de ambtenaren op een goede manier moeten kunnen werken. Dat gaat dit nieuwbouw-plan niet oplossen. Er komen tafels voor flex-werkplekken. Er zijn veel betere oplossingen. Als gemeente in de slimste regio van de wereld moeten we voor elkaar kunnen krijgen om vanaf verschillende locaties te werken. De moderne technologie ondersteunt dat heel goed. En de gemeente heeft overal ruimtes beschikbaar. Daar is geen nieuwbouw voor nodig.

Daar kwam nog bij dat Hofdael in principe een grote, goede locatie is, die de raadsvergaderingen nodig heeft als bron van inkomsten. Het gebouw is van de gemeente, dus het is beter om daar goed gebruik van te maken. Een verbetering van de zaal in Hofdael zou win-win zijn en veel minder geld kosten. Daarnaast kunnen er ook in Hofdael goede werkplekken voor ambtenaren worden ingericht. De PvdA zie de oplossing dan ook in dit gebouw, in plaatst van geldverslindende nieuwbouw.

De afgelopen maanden is één en ander in een stroomversnelling gekomen. Met steun van DPM, DGG en D66 is er toch een slordige 1.500.000 euro beschikbaar gesteld. Er is door diezelfde partijen voor een glazen kooiconstructie bovenop het huidige gemeentehuis gekozen. Het lijkt er dus op dat het doordrukken is gelukt.

Daar leggen we ons als PvdA niet zomaar bij neer. Wij geloven niet dat het beschikbare geld genoeg is om het prestige plan te betalen, ondanks dat de DPM wethouder nu nog beweert van wel. De PvdA gaat hier dus kritisch mee om. In geval er meer geld nodig is moet de raad opnieuw besluiten of men dat wil.

Er zijn dus wellicht nog mogelijkheden om de plannen te stoppen. Dat is een wél een kwestie van durven en doen. Wij hopen dan ook dat er na de verkiezingen een raad zit die niet voor pluche en prestige kiest, maar voor mensen. Uiteindelijk bepaalt de kiezer. De PvdA Geldrop-Mierlo vraagt om uw steun om verdere verkwisting van belastingcenten te voorkomen en deze soap rondom de nieuwbouw raadzaal te stoppen.