Door Bart Oortwijn op 18 april 2014

Gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo

De meerderheid van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in 2011 besloten vanwege bezuinigingen om de monumentenverordening af te schaffen en te stoppen met het gemeentelijke monumentenbeleid. In 2013 heeft de fractie Pvda/Groen-links erkend dat dit een fout is en heeft zij een meerderheid gezocht en gevonden om het monumentenbeleid in stand te houden.

In de raadsronde van 24 juni 2013 is dan ook besloten het gemeentelijk monumentenbeleid in stand te houden en is het college verzocht te onderzoeken welke verbeteringen er in het monumentenbeleid kunnen worden aangebracht. Het college heeft in de raadsvergadering van 14 april jl. een voorstel gedaan voor een gewijzigd beleid gemeentelijke monumenten (Beleidsregel “Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014) waarin zij tegemoet komt aan de wensen van monumentenbezitters. Dit gebeurt met 3 maatregelen:

1. Reserveringsregel voor onderhoud aan monumenten (“spaarpotje”);

2. Lidmaatschap van de Monumentenwacht;

3. Financiële compensatie door korting op leges.

De details kunt u hier lezen in het raadsvoorstel wat is besproken in de gemeenteraad:

De Pvda-fractie is blij dat het gemeentelijk monumentenbeleid in stand blijft en monumentenbezitters gehoord zijn en ondersteuning krijgen van de gemeente in het behoud van hun monument. Als Pvda Geldrop-Mierlo zijn wij voor het behoud van onze gemeentelijke monumenten.

Klik hier voor een impressie van de Monumenten Geldrop, of hier voor Mierlo

Bart Oortwijn

Bart Oortwijn

Mijn naam is Bart Oortwijn. Ik ben 42 jaar en getrouwd met Franca. Vanaf mijn jeugd woon ik met veel plezier in Geldrop Mierlo. Ik heb milieukunde gestudeerd en werk als zelfstandig adviseur voor overheden en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht. Ik sport bij basketbalvereniging EBCG en ben lid bij duikvereniging ‘DTG’ beide in

Meer over Bart Oortwijn