Door op 23 september 2013

Gepresenteerde begroting voor 2014 van het kabinet Rutte-Asscher.

Doen wat nodig is. Dat is de kern van de  gepresenteerde begroting voor 2014 van het kabinet Rutte-Asscher.
De keuzes in de begroting weerspiegelen de uitdaging waar Nederland voor staat. Ook 2014 wordt een moeilijk jaar. Daar hoeven we op straat of aan de keukentafel geen doekjes om te winden.
Wel mogen we met gepast zelfvertrouwen uitdragen dat van mooie praatjes aan de zijlijn Nederland niet beter wordt.
Nederland wordt beter van een pakket aan maatregelen dat investeringen en werkgelegenheid aanjaagt.
Het wordt beter van een aanpak waarbij we op verstandig tempo een einde maken aan de situatie dat we veel meer uitgeven dan we verdienen.
Het wordt beter van een beleid waarin we meer vragen van de hoogste inkomens en de minima ontzien.
Zie hier de cijfers van het Nibud die dat laatste nog eens duidelijk onderstrepen.