Door Paul Elsendoorn op 6 mei 2015

Hoe gaat het met de zorg in Geldrop-Mierlo?

Per 1 januari 2015 is onze gemeente verantwoordelijk voor een flink aantal extra zorgtaken. Het gaat daarbij om thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, 24-uurszorg en de begeleiding naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vroeger werden deze zaken centraal vanuit Den Haag geregeld, nu wordt dit door gemeentes gedaan. Deze taken zijn dus per gemeente anders ingericht. Het idee is dat gemeentes dichter bij mensen staan, waardoor zorg op een betere manier en goedkoper gegeven kan worden.

In Geldrop-Mierlo is ervoor gekozen om voor de inrichting van zorg te werken met een zogenaamd ‘Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)’. Dit CMD is hét aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan zorg. Het gaat dan om bijvoorbeeld jeugdzorg, vervoersvoorzieningen, thuiszorg en schuldhulpverlening. Iemand die aanklopt voor zorg krijg een vaste ‘klantadviseur’ die overzicht houdt. Voor moeilijke situaties kan het CMD een beroep doen op het Plusteam, een groep experts die gezamenlijk naar oplossingen werken.

Nu, vier maanden na de invoering, was het tijd om eens te kijken hoe de situatie van de zorg in Geldrop-Mierlo vandaag de dag is. De raad is door verschillende mensen van CMD en Plusteam bijgepraat over hoe zaken lopen. Wat mij meteen opviel was het enthousiasme waarmee iedereen sprak over wat er wordt bereikt. De persoon die bezig is met schuldhulpverlening legde uit dat hij tegenwoordig eerder mensen en gezinnen sprak die hulp nodig hebben. Het gevolg is dat hij ze beter kan helpen. Een ander lid van het CMD legde uit dat het hebben van een centrale klantadviseur leidt tot veel betere zorg, omdat de verschillende problemen in een gezinssituatie tegelijkertijd aangepakt worden, waarbij overzicht is. Vanuit het Plusteam werden enkele voorbeelden genoemd van creatieve oplossingen die mensen in Geldrop-Mierlo veel beter hebben geholpen dan een standaard oplossing en dan ook nog tegen een veel lager kostenplaatje. Win-win dus.

Al met al ben ik, samen met mijn partijgenoten van PvdA Geldrop-Mierlo, tot op heden tevreden met de manier waarop onze gemeente de zorgtaken heeft ingevuld en uitvoert. Wij zijn blij met het feit dat we een CMD hebben vanuit de gemeente. Op die manier wordt zorg niet puur een verhaal vanuit een commercieel bedrijf dat werkt met marktwerking. Zorg wordt georganiseerd vanuit het idee van een gemeenschap, met menselijke maat. Uit de verhalen van het CMD blijkt dit goed te werken.

Als PvdA willen we graag vinger aan de pols houden als het gaat om de zorg in onze gemeente. We horen graag de goede punten en de verbeterpunten. Hiervoor hebben we begin dit jaar de zorgmonitor ingevoerd. Deze vindt u hier. Eerder dit jaar kregen we al signalen dat het soms lang duurde voordat simpele zorgvragen werden opgepakt. We hebben hier vragen over gesteld en de gemeente heeft de bezetting uitgebreid zodat vragen sneller opgepakt kunnen worden. Graag horen wij ook uw opmerkingen via onze zorgmonitor, zodat we ons in de toekomst ook hard kunnen blijven maken voor goede zorg in Geldrop-Mierlo.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn