Door Paul Elsendoorn op 1 mei 2017

Karin Holswilder blij verrast met jubileumspeld

Het is intussen een mooie traditie geworden, dat de Partij van de Arbeid op 1 mei stilstaat bij haar jubilarissen. Over heel Nederland waren 219 mensen 25 jaar lid, 155 mensen 50 jaar lid en 65 mensen maar liefst 65 jaar lid. Ook in de afdeling Geldrop-Mierlo was één jubilaris, die het 50-jarig lidmaatschap dit jaar heeft bereikt.

Daarom toog een delegatie van het afdelingsbestuur en van de fractie naar partijlid Karin Holswilde. De volkomen verraste jubilaris kreeg de gouden lidmaatschapsspeld thuis persoonlijk uitgereikt door afdelingsvoorzitter Jaap Hofstede, die de verdiensten van de jubilaris voor de afdeling memoreerde. Daarnaast overhandigde hij haar een persoonlijke felicitatiebrief van landelijk partijvoorzitter Hans Spekman. De afdeling Geldrop-Mierlo  overhandigde mevr Karin Holswilde een mooie bos bloemen. Rozen natuurlijk.  Op 20 jarige leeftijd werd Karin Holswilde lid, heeft als jong activiste meegedaan aan vele door de PvdA georganiseerde acties.

 

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn