Door de redactie op 20 april 2011

Kernafvalopslag in Geldrop-Mierlo?!

Minister Verhagen onderzoekt op dit moment de mogelijkheden tot het opslaan van kernafval in ons land. De bedoeling is om het afval in een diepe kleilaag of zoutlaag op te bergen. Dit is nog nergens op de wereld zo gebeurd en brengt allerlei risico’s met zich mee. Risico’s met mogelijk grote gevolgen voor een lange tijd. Kernafval blijft namelijk 240.000 jaar radioactief.

 

Op dit moment zijn er 4 gebieden gevonden, waar dit mogelijk gaat gebeuren. In één van die gebieden ligt onze gemeente; Geldrop-Mierlo

Samen met de SP heeft de PvdA/GroenLinks Geldrop-Mierlo een motie ingediend met het volgende verzoek aan het college:

 

  • Om  een brief aan de minister te sturen waarin de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo zich uitspreekt tegen kernafvalopslag in onze gemeente.
  • Daarnaast dat de betreffende wethouder de oproep meeneemt naar het Regio-overleg om tot een gezamenlijk standpunt vanuit onze regio te komen.

 

Deze motie is tweemaal in stemming gebracht in onze gemeenteraad. In beide gevallen staakten de stemmen, waren er evenveel mensen vóór als tegen. Dit betekent dat de motie is verworpen door de raad.

Wij betreuren, dat deze motie is verworpen. Wij vinden het vreemd dat er zoveel gemeenteraadsleden zijn, die blijkbaar het risico willen nemen om kernafval op te slaan in onze omgeving. Het gaat hierbij om CDA, VDD, D66 en DPM. De plaatselijke VVD wist zelfs te melden, dat met nieuwe technieken, alleen nog maar veilig kernafval wordt gegenereerd. Dit zijn natuurlijk sprookjes.

In onze ogen worden de gevaren van kernafvalopslag onderschat en wij gaan dan ook actie ondernemen om mensen hierover beter te informeren.Voor meer info; zie de link naar de Greenpeace website.