Door de redactie op 28 november 2016

Mantelzorgers in Geldrop-Mierlo krijgen naast ondersteuning ook waardering

De gemeente Geldrop-Mierlo is verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor haar inwoners. Mantelzorgers spelen daarin een zeer belangrijke rol. Zij helpen mensen met huishoudelijke taken, voorkomen vereenzaming, doen boodschappen en nog veel meer dingen. Op deze manier kunnen mensen die niet alles zelf meer kunnen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Het maatschappelijk belang van mantelzorgers is groot, veel mensen helpen buren of familie. Alleen al in onze gemeente gaat het om ongeveer 3 miljoen uren aan zorg. Dat is een gigantisch getal. Naast de menselijke waarde hebben mantelzorgers dus ook een enorme economische waarde voor de gemeente. Voor deze uren hoeft tenslotte geen zorg te worden ingekocht.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de verplichting om waar mogelijk de mantelzorger te ondersteunen en te waarderen. Met passende ondersteuning houden mantelzorgers de zorg beter en langer vol, kan de zorgvrager thuis blijven wonen en vermindert de inzet van professionele zorg.

Veel mantelzorgers hebben een druk bestaan. Ze werken, hebben een gezin en daarnaast de regelmatige zorg voor iemand uit hun familie of netwerk. De mantelzorg kan betekenen dat ze weinig tijd hebben voor ontspanning, of voor hun eigen gezin en vrienden. Bovendien maken ze zich druk over hun moeder, vader, broer, neef of tante voor wie ze zorgen. En door de zorg verandert hun relatie met die persoon.

Het bijzondere van mantelzorg is de relatie: mensen delen veel herinneringen en gelukkige momenten. De zorg voor een naaste kan zin geven aan het leven. Aan de andere kant kan het ook te veel zijn. Mantelzorgers kunnen door de zorg kampen met de gevolgen van stress of andere klachten. Dit kan uiteindelijk leiden tot overbelasting en uitval. Als Partij van de Arbeid willen we dit voorkomen.

Vanaf het najaar van 2014 heeft de PvdA diverse malen aandacht gevraagd voor de positie van mantelzorgers. In Geldrop-Mierlo vond de wethouder het in eerste instantie niet nodig om een extra waardering en of ondersteuning te geven. De wethouder zei: “De mantelzorgers zijn een onzichtbare groep zorgverleners die moeilijk te bereiken zijn.” De PvdA bleef aandringen en bleef vragen stellen.

Dit heeft tot een positieve verandering geleid. Paul Elsendoorn van de PvdA zegt daarover; “De gemeente heeft nu eindelijk eens goed stil gestaan bij de mantelzorger. Men heeft nu duidelijk in beeld wat het belang is. Er is een visie op de ondersteuning van mantelzorgers gekomen. Hierdoor kan de gemeente de broodnodige ondersteuning nog beter geven; voor oud en jong. Daarnaast is er eindelijk ook echt aandacht voor een waardering.”

Uit deze eerste nota over mantelzorgers blijkt dat de gemeente in de toekomst wil werken aan nog betere en gerichte ondersteuning. Men organiseert vanaf dit jaar elke twee maanden een mantelzorgcontactmiddag. Hier kan men in een ontspannen sfeer praten over mantelzorgervaringen en kennis uitwisselen. Daarnaast werkt de gemeente bijvoorbeeld ook aan de pilot Herstelhotel. Dit is bedoeld om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Het feit dat de PvdA steeds aandacht heeft gevraagd voor mantelzorg heeft dus resultaat. Men kan in Geldrop-Mierlo rekenen op ondersteuning én waardering.

Mantelzorg blijft hoog op de prioriteitenlijst van de PvdA Geldrop-Mierlo staan, de groep is niet alleen moeilijk zichtbaar maar verandert ook steeds, daarom blijft het onze gezamenlijke zorg.

 

Download hier de gehele nota; De gemeentelijke nota Met vereende kracht Mantelzorg in Geldrop-Mierlo