Door de redactie op 5 maart 2016

Mantelzorgers verdienen een waardering, ook in Geldrop-Mierlo!

De gemeente Geldrop-Mierlo is verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor haar inwoners. Mantelzorgers spelen daarin een zeer belangrijke rol. Zij helpen mensen met huishoudelijke taken, voorkomen vereenzaming, doen boodschappen en nog veel meer dingen. Op deze manier kunnen mensen die niet alles zelf meer kunnen, toch thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Het maatschappelijk belang van mantelzorgers is groot, veel mensen helpen buren of familie. Alleen al in onze gemeente gaat het om ongeveer 3 miljoen uren aan zorg. Dat is een gigantisch getal. Naast de menselijke waarde hebben mantelzorgers dus ook een enorme economische waarde voor de gemeente. Voor deze uren hoeft tenslotte geen zorg te worden ingekocht.

Toch lijkt de gemeente Geldrop-Mierlo dit nog niet zo te zien. Paul Elsendoorn van de PvdA zegt daarover; “Al verschillende keren hebben we het belang onderstreept van aandacht en waardering van mantelzorgers. De mantelzorgwaardering is één van de manieren om de waardering vanuit de maatschappij te uiten. Tot en met 2014 kregen mantelzorgers een tegoed van 200 euro per jaar vanuit Den Haag. Sinds 2015 is de gemeente verplicht om met een mantelzorgwaardering te komen. Dat is hier nog steeds niet geregeld. Een super slechte zaak, aangezien het gaat om mensen die zich belangeloos inzetten voor hun omgeving. Het wordt tijd dat ook onze gemeente tot een waardering komt.”

Op mondelinge vragen van de PvdA in de raadsvergadering van 22 februari blijkt dat SP wethouder Verdouw het uitreiken van een waardering niet van harte ondersteunt. Zij wees erop dat de gemeente elk jaar een lunch organiseert voor mantelzorgers. Dit is echter geen vervanging van de mantelzorgwaardering die uit Den Haag komt en is eerder ondersteunend bedoeld. Het college komt binnenkort na eerdere vragen van de PvdA met een stuk over mantelzorg in Geldrop-Mierlo en geeft dan duidelijkheid over de mantelzorgwaardering in onze gemeente. De PvdA hoopt dat de gemeente Geldrop-Mierlo naast de invulling van de verplichte mantelzorgwaardering de mantelzorgers actiever gaat ondersteunen.