Door Richard van de Burgt op 21 mei 2014

Mierlo, een dorp zoals Wim Sonneveld dat graag zag?

Mijn collega Moamer Klempic heeft er al eerder over geschreven; de PvdA wil graag het dorpse karakter van Mierlo behouden, waarbij het centrum vitaal blijft. Bomen en groen moeten behouden worden en parkeren gratis blijven. Maar verandering is niet verkeerd, de wereld verandert namelijk ook en D’n Binnen moet sowieso worden aangepakt.

Ondertussen heeft de gemeente plannen gemaakt hoe het centrum van Mierlo aangepast en verbeterd kan worden. Wij vinden dat daar goede dingen in zitten. In onze ogen zorgt het nieuwe centrumplan ervoor dat Mierlo vitaal blijft en klaar is voor de toekomst. Wat dat betreft kan er niet snel genoeg actie komen. Maar als PvdA hebben we wel drie zorgpunten, waar eerst duidelijkheid over moet komen.

De belangrijkste zorg is hoe de gemeente denkt het groen in te vullen. Dit is niet heel duidelijk. Invulling met mobiele bakken met groen en hagen vinden we veel te beperkt. Wat wel duidelijk wordt is dat van de 94 bomen die nu in het centrum staan, er maar 20 overblijven. Er worden wel nog 45 nieuwe boompjes geplant, maar dat betekent nog steeds dat we van 94 naar 65 bomen gaan. Een derde minder! Dat betekent nogal wat voor het aanzicht. Wat is namelijk juist belangrijk voor mooie groene straten en een dorps karakter? Juist; de hoge bomen. Ik hoor het Wim Sonneveld weer zingen. De gemeente beredeneert dat het verlies aan bomen gecompenseerd wordt met ander groen, zoals struikgewas of hagen. Wij zien dat anders en vinden dat het dorpse karakter alleen bewaard blijft als er veel meer bomen behouden worden in het centrum van Mierlo.

Mijn collega Bart Oortwijn heeft Bereikbaarheid/Toegankelijkheid/Bruikbaarheid (BTB) voor minder validen tot zijn speerpunt gemaakt. De gemeente houdt in de centrumplannen van Mierlo hier juist nog géén rekening mee. Er wordt vermeld dat men hier later nog wat mee gaat doen. Als PvdA willen wij ervoor waken dat dit onderwerp het kind van de rekening wordt. BTB moet dus zo snel mogelijk meegenomen worden in de plannen.

Tenslotte willen we het Molenplein liefst autovrij houden. Om het centrum van Mierlo vitaal te houden, vind ik het best een goede oplossing om tijdens piekmomenten het parkeren op het plein in korte tijdsperiodes mogelijk te maken. Het moet geen gewoonte zijn. De vraag is of het wel echt nodig is. D66 komt met een plan voor een test met blauwe zones. Op die manier kunnen we piekmomenten wellicht voorkomen en is parkeren op het Molenplein niet nodig. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van dit idee.

Al met al wil de PvdA Geldrop-Mierlo dat er snel begonnen worden aan het verbeteren van het centrum van Mierlo Waarbij we wel zorgen dat er voldoende bomen komen en het centrum toegankelijk/bereikbaar en voldoende bruikbaar is voor minder validen en de auto te gast is….Mierlo moet dorps blijven, met hoge bomen zoals Sonneveld dat zong, en dat moet niet voorbij gaan.

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt