Door op 17 januari 2014

Naar een groen en vitaal Molenplein

De PvdA Geldrop-Mierlo is een voorstander van de herinrichting en de daarmee gepaarde kwaliteitsimpuls voor het centrum van Mierlo.

Ik vind het een goede stap in de verbetering van de leefbaarheid van het dorp omdat het voorzieningenniveau van het centrum voor nu en in de toekomst van een goede basis wordt voorzien.Wij pleiten voor het behoud van gratis parkeren, behoud van bestaande bomen en het behouden van het dorpse karakter van het centrum. Daarnaast vinden wij dat het parkeren in het centrum een goede plek krijgt, letterlijk en figuurlijk gesproken.   PvdA Geldrop-Mierlo is een grote voorstander van het behoud van groen en het dorpse karakter van het centrum van Mierlo maar wij vinden ook dat het parkeren op een goede manier moet worden opgelost. Bereikbaarheid is een belangrijke factor voor het vitaal houden van een dorps winkelcentrum. Wij streven naar een oplossing waar het centrum bereikbaar en groen blijft.  

Foto Tim Swinkels

Foto Tim Swinkels

We zijn ook erg benieuwd wat de inwoners van Mierlo hiervan vinden en nodigen dan ook iedereen van harte uit om hun reactie naar ons te sturen.