Door Paul Elsendoorn op 4 april 2017

Onafhankelijke cliëntondersteuning nu ook in Geldrop-Mierlo goed geregeld.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de wet op de Jeugdzorg bepalen dat een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Hiermee moet worden geborgd dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Geldrop-Mierlo had dit nog niet goed geregeld. In Geldrop-Mierlo werd de cliëntondersteuning door het CMD en of Het Plusteam zelf gedaan en was dus niet onafhankelijk. De Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo heeft hierover meerdere keren vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo heeft het college gevraagd om onafhankelijke, kosteloze ondersteuning te geven zoals in de wet is vastgelegd. Dit in plaats van de invulling door het CMD/Plusteam die enerzijds hulpverleners zijn en anderzijds de beslissing nemen over de toekenning van de benodigde hulp.

Het college heeft uiteindelijk gereageerd op de verzoeken van de Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo en besloten dat de cliëntondersteuning echt onafhankelijke moest worden en heeft hiervoor een zorgcontract afgesloten met meerdere de onafhankelijke zorgaanbieders.

Voor wie is cliëntondersteuning?

In principe kan iedere inwoner van Geldrop-Mierlo een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. Voor de cliënt zijn hier geen kosten aan verbonden. Vooral mensen met een beperking ervaren over het algemeen veel baat bij cliëntondersteuning. Omdat zij verminderd zelfredzaam zijn en/of belemmeringen ervaren bij het participeren. Met name voor deze mensen kan cliëntondersteuning van groot belang zijn om de toegang tot de juiste zorg te verzekeren. Maar cliëntondersteuning is ook nodig voor mensen die moeilijk de weg naar de juiste j instanties vinden of onvoldoende zeker zijn om passende zorg en begeleiding aan te vragen. Daarnaast kan cliëntondersteuning helpen voor mensen die zijn vastgelopen bij een instantie. Mantelzorgers kunnen ook een verzoek doen op cliëntondersteuning.

Wat is de taak van cliëntondersteuner?

Een cliëntondersteuner denkt met iemand mee, helpt iemand om inzicht te krijgen in zijn situatie en geeft daarbij zo nodig informatie en advies. Dit kan gaan om vragen op allerlei gebieden: wonen, inkomen, werk of dagbesteding, zorg, contacten. Een cliëntondersteuner kan iemand zo helpen bij het voorbereiden op en voeren van het keukentafelgesprek, bij een eventuele beroepsprocedure en bij het zoeken en vinden van de hulp en steun die bij hem of haar past.

Onafhankelijke cliëntondersteuning goed geregeld.

De Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo is verheugd dat het college na twee jaar haar wettelijke taak wel heeft opgepakt. Onafhankelijke gratis cliëntondersteuning is nu ook toegankelijk voor de inwoners van Geldrop-Mierlo. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van onze gemeente

 

 

 

 

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn