Door Richard van de Burgt op 20 juni 2014

Over de Viking en bestuurlijke integriteit

Eerlijk gezegd vond ik de afgelopen raadsvergadering een erg zware. In deze blog wil ik daar wat meer over vertellen.

Naar aanleiding van een extern onderzoek kregen de raadsleden in Geldrop-Mierlo twee weken geleden een rapport over het reilen en zeilen bij speeltuin de Viking. De conclusie was niet mis te verstaan; er is mogelijk misbruik gemaakt van gemeenschapsgeld. De gemeente heeft een aanklacht ingediend tegen het bestuur van de Viking.

Dat is nogal wat. Als PvdA zijn we hier erg van geschrokken. Daar komt dan nog bij dat een raadslid, de heer Henk Dielis, voorzitter van de speeltuin was op het moment van de verdachte transacties.

Hoe ga je daar mee om? Samen met mijn partijgenoten hebben we veel overlegd en alles op een rijtje gezet. Daarbij hebben we objectief gekeken naar de feiten, zonder de stempel van coalitie versus oppositie te laten meewegen.

Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat de ontstane situatie echt niet kan. In het kader van bestuurlijke integriteit kan één persoon niet op deze manier in de raad zitten, vinden wij. Waarom? Als raadslid vertegenwoordigt Henk Dielis de gemeente. Diezelfde gemeente heeft een aanklacht lopen tegen het bestuur waar hij voorzitter van was. Dan zit je met twee petten aan één en dezelfde tafel. Dat laatste heeft wat ons betreft een behoorlijke impact op de geloofwaardigheid van de politiek in Geldrop-Mierlo. Onze conclusie was dus hard. We weten dat Henk Dielis veel goede dingen doet voor onze gemeente, maar deze situatie is onhoudbaar. Dat staat los van het feit of hij als voorzitter wel of niet schuldig is aan misbruik van gemeenschapsgeld.

Het was moeilijk om dit op een rustige manier uit te leggen in de raadsvergadering, maar als raadslid moet je ook deze vervelende conclusies kunnen brengen. Een raadslid is tenslotte verantwoordelijk voor bestuurlijke integriteit van zichzelf en van de collega’s.

Ook de partij van de heer Dielis, de DGG, kwam tot dezelfde conclusie. Zij hebben hem gevraagd zijn zetel op te geven. Echter; in de ogen van Henk Dielis zou dat gelijk zijn aan een schuldbekentenis en niet eerlijk tegenover de 500 mensen die op hem hebben gestemd.

De raad kan de heer Dielis niet dwingen zijn zetel op te geven. Hij is namelijk een gekozen volksvertegenwoordiger waar mensen op hebben gestemd. De consequentie is dat Henk Dielis nu als éénmansfractie in de raad van Geldrop-Mierlo zit. Een vervelende avond met pijnlijke consequenties. Dat is ook democratie.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt