Politiek terugblikken én vooruitkijken, met open blik de toekomst in