Prettig wonen in de straten en wijken van Geldrop-Mierlo

Door de redactie op 27 februari 2018

De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat mensen in onze gemeente erop kunnen rekenen dat het fijn wonen is in hun straat en wijk. Er is ruimte voor verbetering, want de afgelopen jaren heeft de gemeente hier niet goed op gelet. De partijen die in het gemeentebestuur zaten hebben weinig energie gestoken in het verbeteren van de leefbaarheid. De centra van Geldrop en Mierlo worden verbeterd, maar de woonwijken blijven achter. Inwoners hebben plannen, maar de gemeente doet er niet veel mee. Pas nu, zo vlak voor de verkiezingen, lijkt er een voorzichtige start te worden gemaakt met het verbeteren van onze wijken.

Het is hoog tijd om vaart te maken in het verbeteren van de wijken. Er zijn plekken in de gemeente waar de situatie dramatisch is verslechterd, bijvoorbeeld de Wielewaal en Braakhuizen. Winkels trekken weg en mensen voelen zich minder thuis. Daarnaast moet er worden gekeken naar veiligheid en bereikbaarheid. Er wordt in sommige straten veel te hard gereden, bijvoorbeeld Zomerland. Daar moet wat aan gedaan worden.

De meeste partijen vinden dat inwoners zelf wat moeten maken van hun wijk. Wij zien dat anders. Wij gaan voor een wijkgerichte aanpak samen met de inwoners, waarbij de gemeente een karttrekkersrol speelt. Samen met de mensen in de wijk bekijkt de gemeente hoe we ervoor kunnen zorgen dat het prettiger wonen wordt. Dat leidt tot een wijk-ontwikkelplan met aandacht voor schone en toegankelijke straten, mooi groen zonder onkruid, veilige buurten, een wijkagent en een wijkverpleger. Ook voor de jeugd moet er genoeg ruimte zijn; om te spelen, een balletje te trappen of een ontmoetingsplek waar ze welkom zijn. De gemeente moet het gesprek aan durven gaan met jong en oud in de wijk en er dan ook echt wat mee gaan doen.

We willen dat wijken bruisen en goede voorzieningen hebben, dat elke wijk een wijkcentrum krijgt met een hele brede rol. Naast verenigingen willen we wijkzorg, sport, onderwijs en andere maatschappelijke zaken in het wijkcentrum onderbrengen. Dat verbindt mensen, verbetert leefbaarheid en veiligheid en gaat vereenzaming tegen. Je leert je buurtgenoten beter kennen als je ze vaker ziet. De bereidheid om elkaar te helpen en zorg te dragen voor de wijk neemt zo toe. Mensen moeten trots zijn op hun wijk.

Uiteindelijk willen iedereen op een fijne manier wonen in onze gemeente. De PvdA Geldrop-Mierlo zet zich in met ‘durven en doen’.