Door Richard van de Burgt op 18 oktober 2015

PvdA kiest voor een sterk en zelfstandig Geldrop-Mierlo met een brede samenwerking

Afgelopen jaar hebben we als PvdA fractie nagedacht over de toekomst van onze gemeente. We hebben discussieavonden gehouden, gesproken met experts, met mensen uit onze gemeente en met onze achterban. We hebben ook geluisterd naar wat er leeft in gemeenten om ons heen.

De eerste vraag, die we hebben gesteld is wat er in de toekomst van de gemeente wordt verwacht. Wij zien twee belangrijke antwoorden op deze vraag. Allereerst is duidelijk dat elke gemeente steeds meer bevoegdheden en taken krijgt, die georganiseerd moeten worden. Dat moet met de juiste kwaliteit en tegen acceptabele kosten. Ten tweede is het erg belangrijk dat inwoners zich kunnen laten horen. Anders verliest de democratie haar kracht.

De conclusie die we als PvdA hebben getrokken is dan ook dat we vinden dat Geldrop-Mierlo als zelfstandige gemeente door moet gaan, met sterkere samenwerking in de regio. In de gemeenteraad trekken bijna alle partijen deze conclusie, behalve D66 en VVD. Deze twee partijen vinden zelfstandigheid niet strikt noodzakelijk. Wat ons betreft zorgt zelfstandigheid er juist voor dat bestuur en inwoners dicht bij elkaar blijven en er geen grote drempels worden opgeworpen in de democratie. Verdere diepgaande samenwerking is nodig om alle taken goed en efficiënt te kunnen uitvoeren, zowel met steden als landelijke gemeenten.

Als PvdA kunnen we ons vinden in de brief die Burgemeester en Wethouders naar de provincie hebben gestuurd over hun visie op veerkrachtig bestuur en de toekomst van onze gemeente (klik hier). Deze volgt hetzelfde spoor als wijzelf. Al hebben wij wel een duidelijk aanvulling.

Uit de discussie in de raad blijkt dat we als PvdA breder kijken dan de andere partijen. We vinden namelijk dat Geldrop-Mierlo moet kijken naar warmere samenwerking met de andere gemeenten in het groene middengebied tussen Eindhoven en Helmond. We werken natuurlijk al samen met Nuenen, Son en Breugel en Waalre in de dienst Dommelvallei. Die samenwerking mag intenser. Maar wat ons betreft moeten we ook met gemeenten als Heeze-Leende, Someren, Laarbeek, en Asten de banden aanhalen. Samen zijn we een groep van soortgelijke gemeenten die een groene buffer vormen tussen de twee steden. Deze gemeenten lijken op elkaar en hebben dezelfde problemen.

Het voordeel van samenwerking met soortgelijke gemeenten is dat we als groep een veel sterkere stem hebben in de grote regionale samenwerkingsverbanden met de steden. De stem van de grote steden en van de kleinere gemeenten zijn meer in balans. Daarnaast kan je er aan denken om gezamenlijk taken op het gebied van de decentralisatie van zorg te organiseren, ons samen harder te maken voor OV en bereikbaarheid binnen dit gebied en bijvoorbeeld afspraken te maken over recreatiegebieden. We worstelen namelijk met dezelfde problematiek.

Ondanks dat deze ambitie niet concreet door het college in de brief naar de provincie is genoemd, ziet het ernaar uit dat er wel steun is. In een bijeenkomst in Son en Breugel over gemeentelijke samenwerking citeerde onze kersverse burgemeester Link de visie van de PvdA dat het verstandig is om in regionale samenwerkingsverbanden de synergie te zoeken met gelijksoortige gemeenten. Hij vult dat aan met de term ‘Stadtelands-denken’.

De inwoners van Geldrop-Mierlo kunnen rekenen op de PvdA als het gaat om het sterk maken van onze gemeente, wat weer goed is voor het sociale beleid. Onze precieze visie op een sterk en sociaal Geldrop-Mierlo in de toekomst is te vinden onder deze link: visie pvda gemeentelijke samenwerking

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt