Door Paul Elsendoorn op 24 februari 2014

PvdA lanceert landelijk actieplan “Mantelzorg – juist nu onze zorg”

In elke gemeente moet een steunpunt voor mantelzorgers komen, ook in Geldrop-Mierlo. Daarnaast moet er meer professionele ondersteuning voor jonge mantelzorgers komen en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dat staat in een actieplan van de PvdA dat maandag wordt gepresenteerd.

“Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hun alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken”, stelt PvdA-Kamerlid Grace Tanamal in een verklaring.

In het steunpunt moeten mantelzorgers terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld financiële tegemoetkoming, afspraken met werkgevers en manieren om de zorgtaken minder zwaar te maken.

Paul Elsendoorn van PvdA in Geldrop-Mierlo zegt hierover het volgende; “In Geldrop-Mierlo heeft de PvdA al geregeld dat er extra geld vrij wordt gemaakt voor keukentafelgesprekken. Gemeenten gaan straks via deze keukentafelgesprekken bekijken wat er aan zorg en ondersteuning nodig is voor iemand thuis. De mantelzorger vervult hierin een spilfunctie: samen kijken wat kan, samen kijken wat nodig is. In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger zelf. Niet alleen moet de patiënt centraal staan bij zorg in de buurt, maar ook al die mensen die hem of haar een steuntje in de rug bieden. Wie de verantwoordelijkheid neemt om een ander te helpen moet kunnen rekenen op een gemeente die hem of haar daarbij helpt.”

Het actieplan voor mantelzorgers, dat ook gesteund wordt door PvdA Geldrop-Mierlo lees je hier.  Actieplan Steun de Mantelzorger

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn