Door op 4 maart 2014

PvdA pakt de jeugdwerkloosheid aan

Een verloren generatie weer perspectief bieden – PvdA pakt de jeugdwerkloosheid aan

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is ons een doorn in het oog. Veel te veel allochtone jongeren en jongeren zonder startkwalificatie zitten zonder baan. Maar ook steeds meer jongeren die traditioneel wel gemakkelijk een baan vinden, zitten inmiddels thuis. Jaarlijks verruilen duizenden jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende. Er wordt al gesproken over een verloren generatie. Een generatie dat heel veel talent en gedrevenheid bezit maar niet aan de bak kan komen, zelfs niet onder hun niveau. De arbeidsmarkt zit op slot, de economie lijkt te herstellen maar de positieve effecten daarvan zien we nog niet op de arbeidsmarkt.

Daarom pleiten wij voor een lokale aanpak van jeugdwerkloosheid en steunen daarmee het landelijke actieplan van de PvdA. Wij willen de werkgevers helpen om meer banen en stages te creëren door: het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren, zodat we werkloze jongeren weer perspectief kunnen bieden.

Dit perspectief wordt gecreëerd door een banencoach die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Want jongeren hebben soms hulp nodig, maar ook werkgevers kunnen soms een extra gebruiken.

Ons tweede voorstel is om meer geld beschikbaar te stellen om banen en stages te creëren. Zo krijgen jongeren met een uitkering een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen. Daarnaast willen we een stagefonds oprichten, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald.

We zien de aanpak van jeugdwerkloosheid in Geldrop-Mierlo daarom als een topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Wij staan voor gelijke kansen voor iedereen, zeker op de arbeidsmarkt. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief zodat zij hun creativiteit, kennis en sociale vaardigheden kunnen ontplooien.

Lees hier ons aktieplan PvdA_Actieplan Stages en Vakmanschap