Door Richard van de Burgt op 8 november 2015

PvdA staat wél voor een begroting die in balans is

Afgelopen week spraken we in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo over de nieuwe begroting voor de volgende 4 jaar. Al eerder schreef ik op onze website over de perikelen rondom die begroting en het feit dat we als PvdA kleur en daadkracht missen in het bestuur van onze gemeente.

Wat is er, in het kort, ook alweer gebeurd? Voor de zomer heeft de wethouder van Financiën een kadernota aan de raad voorgesteld, met de vraag om sturing te geven. Vanuit de coalitie bleef het toen oorverdovend stil. Vervolgens is er een begroting gemaakt en heeft iedere partij met een stukje in de krant (de ‘eerste termijn’) een paar weken geleden ideeën ingebracht. Deze zijn door de wethouder bekeken en hij heeft de begroting daarop gedeeltelijk aangepast.

De partijen hebben deze aangepaste begroting afgelopen week in de gemeenteraad besproken. Ik zal eerst kort uitleggen wat we als PvdA daar hebben ingebracht, daarna schrijf ik wat over wat opviel tijdens de behandeling van de begroting. De hele tekst van onze inbreng is trouwens hier te vinden: tweede termijn begroting 2016

Aanpassingen in de begroting

Het college heeft naar aanleiding van de eerste termijn over de begroting naar de partijen geluisterd en geprobeerd om alvast enkele voorstellen in de begroting te verwerken. Dit hebben wij van harte ondersteund, ook omdat het college daarbij zorgde voor een begroting die in balans is, met een dip in 2018. Dit betekent dat wat ons betreft de volgende zaken gebeuren:

 • Aankondigingen vanuit de gemeente blijven gepubliceerd worden in de krant
 • Er wordt niet bezuinigd op subsidie van verenigingen
 • Er wordt ook niet bezuinigd op de bijdrage aan slachtofferhulp
 • De bewaakte fietsenstalling in het centrum van Geldrop blijft
 • Er komt extra geld voor duurzaamheid
 • Braakhuizen krijgt een kunstgrasbaan

Daarnaast vinden we dat er nog wat meer moet gebeuren. Als PvdA vinden we namelijk dat de begroting in balans moet zjin. We hebben dus de posten in deze begroting bestudeerd en daarop nog wat aanpassingen voorgesteld die de begroting verbeteren. Hierdoor krijgt de begroting ook een rodere, socialere kleur. Hier onze belangrijkste voorstellen:

 • Starterslening behouden voor mensen die voor het eerst een huis komen
 • Het armoedebestrijdingsgeld beschikbaar houden waarvoor het is bedoeld
 • Aanpassen van de molen in Mierlo
 • Halveren van de fractievergoedingen
 • Halveren van het budget van 100.000 euro voor uitwerken strategische visie
 • Sobere update van de raadszaal
 • Aanschaf van een regenboogvlag

De details van hoe we deze zaken willen betalen zijn te vinden in de zogenaamde transformatie tabel die we hebben voorbereid. Deze is hier te vinden: tabel PvdA MPB 2016 – 2019. Wat opvalt is dat het voorstel van de PvdA niet alleen zorgt voor socialer beleid, maar ook nog eens de begroting beter in balans brengt. In dit voorstel gaat de gemeente namelijk niet per saldo de min in 2018, zoals wel bij het plan van het college en de inbreng van de coalitie. Verder zijn wij van mening dat wij als gemeente zelf een slag kunnen maken door visie te hebben en met visie uit te voeren. Dit betekent niet dat we geld steken in het opstellen van visies en beleid maar dat we een beeld hebben van de gemeente die we willen zijn en in het dagelijks werk daarmee rekening houden en op die manier er naar toe werken. Wij willen een sociale gemeente zijn die luistert naar wat er leeft. Dat betekent niet dat we, zoals de coalitiepartijen voorstellen, extra mensen aannemen om de buurtregisseurs te ondersteunen maar zorgen dat de buurtregisseurs die er zijn een bijdrage hebben en een doel en ondersteuning krijgen van alle collega ambtenaren.

Wat viel verder op tijdens de behandeling

Drie zaken vielen erg op tijdens de behandeling van de begroting in de raad. De eerste was dat de SP als enige coalitiepartij de eigen standpunten duidelijk voor het voetlicht bracht en met eigen ideeën kwam. De overige drie coalitiepartijen aangevuld met fractie Dielis hadden weer, als vanouds, een compleet uitgewerkt voorstel waarbij geen ruimte was voor discussie. De DGG las het voorstel voor en kwam met geen enkele verhaal vanuit de DGG zelf.

Het tweede wat daarbij opviel was dat de drie coalitiepartijen (DGG/DPM/CDA) met een voorstel kwam waarbij ze duidelijk weer hopen dat de gemeente de staatloterij gaat winnen. Hetzelfde deden ze vorig jaar, waarna in december nog aanpassingen in de begroting moesten komen omdat de provincie dit niet slikte. Blijkbaar is men dat alweer vergeten. Ze gaven aan dat de begroting wat hen betreft slechts twee jaar in balans hoeft te zijn. Waarom begroten we dan voor vier jaar, vraag ik me dan af. Maar zelfs die twee jaar is ze niet gelukt. In het voorstel van de drie partijen gaat de begroting in 2017 al structureel de min in, wat absoluut niet mag, en in 2018 en 2019 komen we enkele tonnen per jaar tekort. Onverantwoordelijk. Dit bedoelen we steeds met de zin ‘de coalitie past op de winkel, en niet eens goed’.

Tenslotte triggerde het betoog van de PvdA de DPM. Zij vonden dat de PvdA geen voorstellen deed en alleen kritisch was op de coalitie. Verder vonden ze dat de tekst van de PvdA op een cursusboek leek. Dit zien we als een compliment, want cursusboeken zijn meestal duidelijk én je kan ervan leren. Het is waar dat de PvdA kritiek heeft op het beleid van deze coalitie. We hebben gezegd dat we het kleurloos vinden, dat er geen daadkracht is en dat de coalitie slecht op de winkel past. Dit is ook feitelijk te zien en als partij mogen we daar onze mening over geven. Het feit men geen voorstellen heeft gevonden in de teksten van de PvdA betekent gewoon dat men onze inbreng niet helemaal heeft gelezen. Want voorstellen stonden er wel degelijk in. Onze boodschap; het cursusboek volgende keer graag uitlezen, dan heb je er het meeste aan.

Komende week gaat de nieuwe begroting de besluitvorming in en zal blijken wat de aanpassingen zijn die worden gedaan. Als PvdA steunen we het voorstel van de wethouder en brengen we onze eigen ideeën in stemming. We willen daarmee het sociaal, rode beleid versterken met een verantwoorde begroting in balans.

 

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt