Door de redactie op 8 september 2016

PvdA vraagt wethouder om uitleg over party-tent klaslokaal

Vorige jaar opende de brede school van de Geldropse wijk De Coevering feestelijk zijn deuren. Een mooi voorbeeld van hoe door samenwerking een goed en modern onderkomen kan worden georganiseerd voor de schoolgaande jeugd, met perfecte lokalen voor goede lessen.

Tot onze grote verbazing moeten we als PvdA fractie afgelopen maandag uit de media vernemen dat het toch wel erg rommelde dit afgelopen jaar. Zo erg, dat één school tot het besluit was gekomen om leerlingen in de centrale aula in party-tenten les te gaan geven, omdat er verder geen ruimte werd vrij gemaakt.

Als PvdA hoeven we er geen doekjes om te winden. Zo ver mag het nooit komen. Kinderen les geven in een party-tent, dat kan niet!

Los van het feit dat deze situatie onacceptabel is, gebeurt zoiets niet als de samenwerking tussen de scholen goed is. En ook de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Vreemd dat er niet eerder aan de bel is getrokken en de gemeenteraad niet is geïnformeerd. Nu blijkt dat er al maanden ruzie was over de verdeling van de lokalen en het aantal leerlingen in een lokaal. Wethouder Miranda Verdouw had dit kunnen melden, vooral ook omdat zij de afgelopen tijd met de gemeenteraad veel gesproken heeft over de huisvestiging van verschillende scholen en het opzetten van brede scholen.

Dorien te Dorsthorst heeft daarom namens de PvdA Geldrop-Mierlo de wethouder gevraagd om in de volgende raadsbijeenkomst tekst en uitleg te geven. Hier volgen haar vragen:

  • Waarom hebben wij  in de media moeten vernemen dat er problemen waren op de Brede school Coevering voordat de raad hierover geïnformeerd was?
  • Uit de pers bleek dat er ook door het college toezeggingen zijn gedaan waarover de raad niet was geïnformeerd. Waarom zijn deze toezeggingen en problemen niet besproken tijdens de behandeling van het huisvestiging van scholen (IHP)?
  • Wat gaat de wethouder nu ondernemen om dit probleem direct op te lossen en mogelijke toekomstige problemen te voorkomen?
  • Kunnen wij er op vertrouwen dat wij voortaan wel tijdig worden geïnformeerd?

We vinden het erg belangrijk dat er snel een oplossing komt. Kinderen verdienen goede les. De wethouder heeft actie ondernomen en deze vragen worden volgende week maandag besproken door de raad.

 

NOS berichtgeving: http://nos.nl/artikel/2130035-les-in-partytenten-in-de-aula-een-schrijnende-situatie.html