Door Richard van de Burgt op 12 februari 2017

PvdA wil geen Deens roulette met geld van inwoners Geldrop-Mierlo

Het Deense bedrijf DONG Energy heeft samen met onze afvaldienst Cure het plan om een moderne afvalverwerkingsfabriek te bouwen in Eindhoven. Ze willen daarin investeren, maar vragen de drie gemeenten die in Cure samenwerken (Eindhoven, Valkenswaard, Geldrop-Mierlo) om een toezegging van een kleine 100 miljoen euro.

Het DONG/Cure dossier werd deze maand in de raad behandeld. Het is een dossier dat bij alle fracties zwaar op de maag ligt. Het is ingewikkeld, veelzijdig en gaat om een flinke hoeveelheid belastinggeld.

De PvdA Geldrop-Mierlo vond het voorstel dat op tafel lag veel te ver gaan. Hiermee zouden we als gemeente al een gezamenlijk bedrijf opzetten. Daar is het nu te vroeg voor, is onze mening. We waren niet de enige partij. De raad van Geldrop-Mierlo heeft pas op de plaats gemaakt. Er moet veel meer duidelijkheid komen.

Wat kunt u van de PvdA de komende tijd verwachten in dit dossier? Dat leggen we hieronder uit in drie punten.

  1. We vinden het belangrijk om afval op een zo goed mogelijke manier te scheiden en hergebruiken. Dit is goed voor het milieu en voor de portemonnee van de burger. Duurzaamheid is een speerpunt van onze fractie in deze Raad. De PvdA juicht het toe dat er plannen zijn voor de bouw van een fabriek waarmee afval veel beter kan worden hergebruikt. We zetten dan een belangrijke stap op gebied van duurzaamheid. Goed voor toekomstige generaties. Als deze fabriek wordt gebouwd en ook goed werkt, dan zien we graag het afval van onze gemeente daar naartoe gaan.
  2. Het tweede punt: de communicatie moet beter. Het is belangrijk dat de gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten dezelfde informatie hebben en ook onderling kunnen sparren alvorens er een besluit wordt genomen over deelname aan het project. Als PvdA benadrukken we dat we zeer veel waarde hechten aan de gemeenschappelijke regeling Cure en die zeker in stand willen houden. Samenwerken en samen besluiten dus, dat is ons devies. Dat hebben we flink laten doorklinken in de raadsvergadering en op dit punt heeft de wethouder al aangegeven dat hier verbetering gaat komen.
  3. Er kleven behoorlijk wat risico’s aan het plan van DONG en Cure. De gemeente wordt gevraagd om aanzienlijke toezeggingen te doen terwijl de business case is gebaseerd op uitgangspunten die nog niet vast te stellen zijn. De technologie is nog niet voor dit volume bewezen en de drie gemeenten moeten twee keer zoveel afval aanleveren dan ze nu samen “produceren”, anders volgen grote boetes.

Als PvdA willen we pas geld toezeggen op het moment dat dit verantwoord is en ook echt noodzakelijk om het project te laten slagen. Het is tenslotte een commercieel project van een groot bedrijf. Dansk Olie og Naturgas (DONG) maakt een omzet van rond de 10 miljard euro en een jaarwinst van 1,6 miljard euro. Een reusachtig bedrijf du.

Ondernemen is risico’s inschatten en nemen. Wij vinden niet dat een miljardenbedrijf als DONG de risico’s van deze fabriek op onze gemeenschap kan afwentelen. Wij vinden dat het onverantwoord is om verplichtingen aan te gaan met gemeenschapsgeld als daar geen goede reden voor is en alvorens risico’s zijn afgebouwd. Zo moeten de resultaten bekend zijn van de eerste fabriek in Engeland, cijfers in de business case moeten hard te maken zijn. We willen ook dat er nu eerst concrete afspraken komen over het behalen van het benodigde afvalvolume met andere gemeenten. We hebben als gemeente tenslotte ook geleerd van de afvalboetes van Atterro, waar we eerder mee te maken kregen. Bij het DONG/Cure project praten we over een zwaardere categorie. We willen ook dat overige risico’s en boeteclausules worden afgebouwd. Misschien kan de provincie daarbij een rol spelen.

Maar vooral; welk risico gaat DONG eigenlijk nemen en waarom is gemeenschapsgeld nodig? Roulette spelen met gemeenschapsgeld is not done, vindt de PvdA Geldrop-Mierlo. Belastinggeld is geen durfkapitaal. Geldrop-Mierlo zet geen geld op IJslandse banken omdat het risico lekker veel rente oplevert. Onze inwoners willen geen geld steken in DSB-achtige constructies die niemand begrijpt. De PvdA weigert het om Deens roulette te spelen met het geld van onze inwoners!

Neem nu eerst de tijd om de risico’s te beperken. Pas op de plaats is onze boodschap. Dat is ook precies het doel van het amendement dat de raad heeft opgesteld en goedgekeurd.

De gemeenteraden van de drie betrokken gemeenten hebben allemaal hun wethouder huiswerk gegeven om tot een beter voorstel te komen. De PvdA Geldrop-Mierlo houdt nauw contact met de PvdA in Eindhoven en Valkenswaard om de voortgang samen goed te bewaken en om de resultaten straks goed te kunnen afwegen. Onze afweging en besluit laten we afhangen van de punten die we hierboven hebben genoemd.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt