Door Paul Elsendoorn op 24 september 2014

PvdA wil meer betrokkenheid gemeenteraad bij inrichting zorgtaken

De gemeente krijg op 1 januari 2015 meer verantwoordelijken op gebied van jeugdzorg, participatie en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dat zijn grote veranderingen, die moeilijk te organiseren zijn.

De gemeente Geldrop-Mierlo timmert hard aan de weg om alles goed te regelen voor deze nieuwe taken. De PvdA merkt echter op, dat de gemeenteraad slechts summier wordt betrokken. Vandaag, ongeveer 3 maanden voordat alles moet veranderen, is het nog erg onduidelijk hoe de gemeente bepaalde zaken wil organiseren.

Paul Elsendoorn (PvdA) geeft een voorbeeld: “In de Jeugdzorg en WMO krijgt de gemeente veel vrijheid op het gebied van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Hoe wordt deze in Geldrop-Mierlo ingevuld? Hier is geen enkele discussie over geweest in de raad, maar veel mensen hebben hier wel mee te maken. Ik vind dat dergelijke belangrijke onderwerpen met de raad moeten worden besproken. Enerzijds omdat openheid richting burgers belangrijk is. Anderzijds helpt dit de wethouder en ambtenaren; zij weten dan wat de raad wil. Deze belangrijke keuzes kunnen niet zonder democratische inbreng van de raad worden gemaakt. Dit is één van de onderwerpen waar ik in de raadsvergadering van 29 september over in discussie wil.“

De PvdA fractie stelt vast dat in de raadsvergaderingen amper ruimte is om de aanpassingen in de zorg te bespreken. De partij heeft ervoor gepleit om de discussie over de jeugdzorg op 29 september te verlengen van een half uur naar een vol uur, gezien het belang en de vele vragen. Alleen al over deze jeugdzorgtransitie hebben alle partijen de afgelopen weken bijna 100 vragen gesteld. Dat onderstreept het belang van goede communicatie en openheid.

Daarnaast heeft de PvdA de vraag aan de wethouders gesteld om de andere onderwerpen (WMO en de participatiewet) op de agenda te zetten. Deze zijn al tijden niet besproken en het wordt tijd dat de raad wordt bijgepraat. Het risico is anders dat er straks een kant en klaar voorstel ligt, waarbij alle partijen kunnen tekenen bij het kruisje, zonder dat bijsturing nog mogelijk is.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn