Door Richard van de Burgt op 24 oktober 2015

PvdA wil meer daadkracht en kleur in het bestuur van Geldrop-Mierlo

De komende tijd wordt de begroting van Geldrop-Mierlo besproken in de gemeenteraad. Belangrijke keuzes worden gemaakt om ervoor te zorgen dat onze gemeente doet wat goed is voor de inwoners. Om tot een goede begroting te komen gaf de wethouder van Financiën iedere partij al voor de zomer de mogelijkheid om aan te geven wat ze belangrijk vonden, en wat niet. Wat daarbij opviel was dat de coalitie met geen enkele inbreng kwam, een kleurloze en besluiteloze bedoeling dus.

Als Partij van de Arbeid durven we wél keuzes te maken, die hebben we vóór de zomer aangegeven en daar blijven we achter staan. Wij zijn rood en kiezen voor sociaal-democratisch beleid:

  • Als rode partij is voor ons het belangrijkste: het behoud van het Sociaal Gezicht van Geldrop-Mierlo. We maken ons hard voor de zwakkeren in de samenleving en willen harder inzetten op armoedebestrijding. Het kan iedereen tegenzitten in het leven. In die gevallen moet er een goed sociaal vangnet zijn..
  • Goede Zorg vinden wij van groot belang. De PvdA heeft afgelopen jaar de Huishoudelijke Hulp Toelage in Geldrop-Mierlo geregeld, zodat mensen die hulp nodig hebben deze makkelijker ook krijgen. Als PvdA pleiten we voor meer aandacht voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers.
  • Wij staan voor Goed Werk, denk daarbij aan de Startersbeurs en Meestersbeurs voor werklozen in onze gemeente maar ook geld voor extra begeleiding van bijstandsmensen bij het werkplein. De gemeente moet het goede voorbeeld geven op de arbeidsmarkt.
  • We willen dat het Goed Wonen is in onze gemeente. Daarom maken we ons hard voor startersleningen en geven we prioriteit aan de centrumplannen van Mierlo en Geldrop. Deze moeten doorgaan. Daarnaast vinden we dat onze gemeente de faciliteiten moet hebben voor een goed zwembad.
  • Bij de inrichting van het openbaar gebied en het opstellen van bestemmingsplannen moet de kwaliteit van onze leefomgeving meer aandacht krijgen. Wij willen ruimte voor de toegankelijkheid van mindervaliden, voldoende groen en speelplaatsen als uitgangspunt vastleggen.
  • Tenslotte vinden we dat er veel meer aandacht moet komen voor duurzaamheid. Het voorgestelde beleid van de wethouder is teleurstellend en heeft geen enkele visie.

Daarnaast zien we op verschillende plekken in de begroting ruimte om ervoor te zorgen dat onze gemeente financieel gezond wordt en blijft. Ook die hebben we voor de zomer al duidelijk aangegeven.

We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk van onze ideeën meegenomen worden in de nieuwe begroting. Maar we hopen daarnaast op nog iets anders. Namelijk dat het bestuur van Geldrop-Mierlo nou eindelijk eens wat meer kleur krijgt. Op dit moment is het erg rustig, men kabbelt wat door en gaat belangrijke discussies uit de weg. Het is pappen en nathouden. De coalitie past op de winkel en niet eens heel goed. De kleur grijs voert de boventoon. Onze gemeente en inwoners verdienen meer dan dat.

 

De exacte inbreng van de PvdA Geldrop-Mierlo in de begrotingsdiscussie vindt je hier: begroting 2016 PvdA Geldrop-Mierlo

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt