Reactie op het kernakkoord 2018 – 2022

5 juni 2018

Laat ik allereerst zeggen dat we als PvdA Geldrop-Mierlo verheugd zijn over het feit dat er een nieuw bestuur is gevormd voor onze gemeente. Dit betekent tenslotte dat we als raad en college weer vooruit kunnen met het besturen van Geldrop-Mierlo. Nieuwe plannen, verse discussies en sterke besluiten om zo onze gemeente voor de inwoners verder te versterken.

Vanuit onze partij een reactie met drie punten:

 • We hebben het kernakkoord beoordeeld. Inhoudelijk zijn we het grotendeels met dit programma eens. Onze belangrijkste thema’s zien we op een mooie manier terugkomen in het akkoord.
  • Een daadkrachtige gemeente voor de inwoners
  • Een goede start voor iedereen
  • Prettig opgroeien en ouder worden
  • Een groene, gezonde gemeente
  • Samen doen, samen werken

Het akkoord is ook echt open. Er is geen sprake van een dichtgetimmerd akkoord. Er is voor ons, en andere partijen, met dit akkoord ook ruimte om ideeën in te brengen. Dat zien wij als een mooie stap voorwaarts.

 • Uit de houding van de coalitiepartijen zal de komende periode moeten blijken of iedereen ook echt de ruimte krijgt. Daarnaast hopen we natuurlijk dat de coalitie en het college ervoor waken dat er wordt teruggevallen op oude patronen van achterkamerpolitiek. Ook wij zijn daar scherp op. Als PvdA hebben we er erg veel vertrouwen in dat deze nieuwe coalitie gaat handelen zoals men aangeeft dat te willen; in openheid, onderlinge samenwerking en inclusief. Het voorwoord van het programma verwoordt dit erg krachtig.
 • Tenslotte kan deze coalitie van de PvdA een zelfde houding verwachten als altijd: we denken mee, zijn kritisch, brengen ideeën in, en bedrijven politiek op inhoud en ideologie. In ons geval toetsen we voorstellen op onze rode kleur van de sociaal democratie. Dat bepaalt of we een voorstel kunnen steunen of niet. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze gemeente veerkrachtig, maar ook daadkrachtig bestuur betracht. De mate van Durven en Doen, ons thema, blijven we bewaken.

Rest mij nog één ding. Namelijk het nieuwe college te feliciteren met hun benoeming. Jullie hebben een flinke verantwoordelijkheid om deze gemeente verder te brengen. Wij doen graag mee en stropen onze mouwen op met een constructieve houding. Samen bundelen we onze krachten, voor verandering. Succes in deze komende vier jaar!

Namens PvdA Geldrop-Mierlo

Richard van de Burgt