Door de redactie op 21 januari 2015

SP, GroenLinks, CDA en PvdA komen op voor homo-emancipatie in Geldrop-Mierlo

Deze week besprak de raad van Geldrop-Mierlo een motie over het invoeren van beleid voor LHBT’s. Dit zijn lesbische vrouwen, homoseksuelen mannen, biseksuelen en transgenders.

Steeds meer gemeentes hebben beleid op het gebied van homo-emancipatie. Dit komt omdat onderzoek uitwijst dat er nog heel veel moet gebeuren om LHBT’s geaccepteerd te krijgen. Jongeren en ouderen hebben te maken met pesterijen op school, bij sportclubs, op het werk en in de wijk. Dit heeft verstrekkende gevolgen. Gemeentes hebben een voorbeeldfunctie, maar ook een verantwoordelijkheid.

Zo is de gemeente verantwoordelijk voor zorg. Op dat vlak is algemeen bekend dat ouderen, die gebruik maken van zorg, vaak terug de kast in gaan omdat ze zich schamen. De gemeente organiseert ook de jeugdzorg. Daar geldt dat LHBT jongeren vaak nog in de kast zitten, waardoor een andere benadering gewenst is dan standaard het geval. De gemeente kan daarnaast in haar eigen personeelsbeleid, in de contacten met het onderwijs en in het geven van aandacht LHBT-beleid gestalte geven. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Wethouder Miranda Verdouw adviseerde de raad om de LHBT motie aan te nemen. Zij heeft afgelopen maanden gesproken met enkele organisaties en het Strabrecht College. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan een meer actieve houding van onze gemeente op het gebied van homo-emancipatie.

De VVD, DPM en DGG lieten echter hun conservatieve gezicht zien. Zij vinden beleid op bevolkingsgroepen niet nodig is. Het argument dat zij geven is dat Artikel 1 van de grondwet ervoor zorgt dat iedereen gelijk behandeld dient te worden in Nederland. Op de vraag of er dus ook geen afzonderlijk beleid nodig is voor bijvoorbeeld jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg konden zij geen duidelijk antwoord formuleren. Kennelijk verzekert het bestaan van een wet voor hen ook de goede uitvoering daarvan. Echter, wet en beleid, ofwel uitvoering, zijn verschillende zaken.

Opvallend was dat ook D66 de motie niet steunde. Deze partij is landelijk een groot voorvechter van homo-emancipatie, maar in Geldrop-Mierlo denkt deze partij daar anders over. Enerzijds gaf D66 aan dat de motie niet ‘breed’ genoeg was, anderzijds gebruikten zij ook het argument over Artikel 1. Daarmee concludeerden zij dat er geen apart beleid nodig is voor LHBT’s.

De argumentatie van de tegenstanders laat zien dat ze niet hebben begrepen waarom LHBT beleid écht nodig is. Daarnaast is het onderscheid tussen een (grond)wet en beleid blijkbaar ook niet helemaal duidelijk bij alle raadsfracties. Het feit dat er een wet is, wil niet zeggen dat alles geregeld is. Zo hebben we in Nederland verkeersregels. Toch heeft de gemeente ook verkeersbeleid nodig, om ervoor te zorgen dat de wet goed kan worden nageleefd. Hetzelfde geldt voor LHBT beleid. We willen graag dat er een goede invulling komt in het tegengaan van ongelijkheid en discriminatie. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en daarvoor is beleid nodig.

Wij zijn wél van mening dat LHBT beleid belangrijk is. Deze mensen willen wij niet in de kou laten staan. Wij laten het hier niet bij zitten. Als vervolgstap willen SP, GroenLinks, PvdA en CDA nu een raadsdiscussie over dit onderwerp, met organisaties die meer achtergrond informatie kunnen geven over waarom LHBT beleid belangrijk is. Dit is een eerste stap om ook de meerderheid van de Raad in te laten zien dat ook deze mensen recht hebben op de gelijkheid van artikel 1!

 

Marc den Heijer, SP Geldrop-Mierlo

Mark Claasen, CDA Geldrop-Mierlo

Niek Engbers, GroenLinks Geldrop-Mierlo

Richard van de Burgt, PvdA Geldrop-Mierlo