Door de redactie op 19 september 2014

Straks geen elektriciteitsmasten meer in Geldrop?

De PvdA Geldrop-Mierlo heeft deze maand vragen gesteld over zogenaamde verkabelingsplannen van TenneT. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor de hoogspanningskabels in ons land. Invoering van hun plan zou betekenen dat in de toekomst de elektriciteitsmasten verdwijnen en de kabels onder de grond komen te liggen.

Per 2017 wordt het startsein gegeven van een nationaal verkabelingsprogramma. Voor Geldrop-Mierlo betekent dit dat de elektriciteitskabels bij Genoenhuis onder de grond kunnen worden gebracht. Voor andere hoogspanningskabels is dit helaas technisch nog niet mogelijk. De gemeente hoeft slechts een deel van de kosten te dragen. Er zijn gemeenten die hier op vooruitlopen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Apeldoorn.

De gemeente Geldrop-Mierlo geeft in antwoorden op de vragen van de PvdA aan, dat er nog geen beslissing is genomen over dit idee. Er is wel al een verzoek naar de minister gestuurd om eventueel de volledige kosten van deze plannen te dragen. Op dit moment moet de gemeente volgens de regels 25% van de kosten ophoesten als kabels onder de grond worden gelegd.

“Stel je voor dat er geen elektriciteitsmasten meer staan in Geldrop. Dat heeft positieve gevolgen voor de uitstraling van onze gemeente en voor het leefgenot van de burgers. Het zorgt voor een mooiere, betere woonomgeving, vooral voor de wijk Genoenhuis, waar nu een rij lelijke elektriciteitsmasten staan.”; aldus fractievoorzitter Richard van de Burgt. De PvdA houdt vinger aan de pols om te kijken wat de mogelijkheden voor Geldrop-Mierlo zijn.