Door Richard van de Burgt op 23 juni 2016

Veranderingen in voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft al enkele keren moeten bijsturen als het gaat om de toekomst van de voor- en vroegschoolse educatie in onze gemeente. Als PvdA vinden we dat de wethouder zich actief moet inzetten op dit dossier en voor duidelijkheid moet zorgen. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid. Dat besef lijkt door te spijpelen.

Wat is er aan de hand?

In Nederland kunnen jonge kinderen worden opgevangen in een kinderdagverblijf en in peuterspeelzalen. De peuterspeelzalen vallen onder gemeentelijk beleid. De kinderdagverblijven zijn commerciële bedrijven. Om versnippering te voorkomen en ervoor te zorgen dat elk kind tot 4 jaar dezelfde aanpak krijgt als het om ontwikkeling en opvoeding gaat is er landelijk voor gekozen om elke vorm van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) onder één en dezelfde wet te laten vallen. Wat ons betreft een goede zaak. De kwaliteitseisen worden strenger en elk kind krijgt gelijke kansen.

De nieuwe wet heeft gevolgen voor de toekomst van de peuterspeelzalen. De subsidie vanuit de gemeente gaat namelijk stoppen. Het is dus belangrijk dat er goede afspraken komen. Daarbij vinden we als PvdA dat de gemeente ook verantwoordelijkheid moet nemen. Tot nu toe valt het tenslotte onder gemeentelijk beleid. De PvdA Geldrop-Mierlo heeft daarom aangegeven dat ouders en kinderen duidelijkheid moeten krijgen en dat de mensen die in de jeugdzorg werken goed geholpen moeten worden naar nieuw werk, als dat nodig is. De PvdA zou dus graag zien dat de wethouder hiermee actief aan de slag gaat.

Hoe loopt het nu?

In eerste instantie heeft SP wethouder Verdouw aangegeven dat ze begin dit jaar zou komen met een visie op VVE in onze gemeente. Die visie is er niet gekomen. De wethouder lijkt te worstelen met dit onderwerp. Gesprekken met de peuterspeelzalen over bijvoorbeeld het sociaal plan van de medewerkers liepen tot nu toe op niks uit. In een discussie met de raad gaf de wethouder aan dat ze vindt dat de markt het werk moet doen en dat de gemeente geen verantwoordelijkheid neemt over de medewerkers en het sociale plan. Daarmee schep je in onze ogen onduidelijkheid voor de kinderen, ouders en medewerkers. Iets wat we juist niet willen. Dat veroorzaakt onnodig ongerustheid.

Daarnaast dringt de raad aan op een duidelijke visie. Die moet er komen. Wat gaan de kinderdagverblijven actief aanbieden om zo de kinderen te stimuleren en voorbereiden? Hoe gaat men achterstanden signaleren en weg werken? Elk kind verdient tenslotte een eerlijke kans op een goede toekomst.

We zijn gelukkig niet de enige partij die duidelijkheid belangrijk vindt. De gemeenteraad heeft daarom streng ingegrepen. Een meerderheid heeft ervoor gezorgd dat de subsidie naar de peuterspeelzalen niet stopgezet wordt tot er wél duidelijkheid is. De wethouder moet dus nu aan de bak en zorgen voor een goede oplossing die werkt voor de kinderen, ouders en de werknemers van de peuterspeelzalen. Zij heeft aangegeven daar stappen te gaan zetten en medio zomer terug naar de raad te komen. De wethouder gaat ook met de raad delen wat de kaders zijn die de gemeente op dit moment bespreekt met verschillende organisaties.

Als PvdA zijn we hier erg blij mee. We blijven de situatie volgen en hebben er vertrouwen in dat de voor- en vroegschoolse educatie in Geldrop-Mierlo ook in de toekomst sterk en sociaal geregeld wordt.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt