Door de redactie op 11 januari 2014

Verkiezingsprogramma PvdA Geldrop-Mierlo: Sterk, sociaal, óók lokaal!!

Sterk en sociaal, óók lokaal!!
Dat is de verkiezingsslogan van de Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo. Daar staan we voor als partij. Het zijn ook belangrijke thema’s in deze verkiezingen voor de gemeenteraad.
Steeds meer taken worden vanuit Den Haag naar de gemeentes gebracht. De gemeente moet hier op worden voorbereid. Sterker worden dus. Kennis krijgen, samenwerken en (gezien de taken die ze krijgt) verder dienstbaar worden naar de mensen van Geldrop-Mierlo.
Ook ‘sociaal’ is een belangrijk thema. Want de taken die de gemeente krijgt, zijn vooral zorgtaken. Deze gaat de gemeente organiseren. Als PvdA vinden we dat we daarbij niet alleen naar geld moet kijken, maar de nadruk moeten leggen op menselijke waarde. Zeker voor een thema als zorg. Geld mag niet boven mensen gaan! Daarbij houden we natuurlijk de financiën wel in de gaten, want de gemeente moet gezond blijven. Wij durven die uitdaging aan.
Als PvdA Geldrop-Mierlo zijn we een lokale partij, maar hebben we een sterke link naar het landelijk beleid. Het voordeel daarvan is, dat we over de gemeentegrenzen kijken. Belangrijk, want er verandert veel en dan is het goed om ook van anderen te leren. Dat maakt ons sterk, sociaal én lokaal!
Hoe we de komende vier jaar hiermee aan de slag gaan, kan je lezen in ons Verkiezingsprogramma PvdA GeldropMierlo 2014.  Als je vragen hebt, horen we dat graag!