Door de redactie op 14 februari 2015

Verslag discussieavond over de toekomst van Geldrop-Mierlo

Op 10 februari organiseerde de PvdA Geldrop-Mierlo een discussieavond over de toekomst van de gemeente. Doel van de bijeenkomst was om informatie in te winnen over samenwerken tussen gemeenten. Er komen namelijk steeds meer taken bij de gemeente en samenwerken is nodig om alles goed te regelen. De mening van experts, politici en mensen uit onze gemeente kwam tijdens de discussie aan bod.

Ward Deckers van adviesbureau Hiemstra & De Vries begon de avond met de stelling ‘Samenwerking, nou liever niet!’. Hij legde uit dat het vaak onderschat wordt wat er allemaal bij samenwerking komt kijken:

  • Het gaat niet zozeer om de technische invulling bij samenwerking, maar vooral om gevoel. Er moet sprake zijn van vertrouwen. Gemeenten die willen samenwerken moeten hiervoor een goed onderling draagvlak hebben en van elkaar weten waarom ze willen samenwerken. Dat kan om verschillende redenen zijn, openheid daarover is daarbij van groot belang.
  • In een samenwerking moet er sprake zijn van iets wat de partijen bindt. De neiging bij samenwerken is vaak sterk om de eigen identiteit te benadrukken. Het effect van verschillende organisatie-culturen klinkt lang door, 12 jaar. Samenwerken doe je dus voor de lange termijn.
  • Tenslotte worden kosten van samenwerken vaak niet meegenomen of onderschat. Het is zeker niet gratis!

Al met al komt er dus een hoop bij kijken voordat je een samenwerking instapt. Helemaal onderaan dit verslag vind je een linkje naar een filmpje met meer uitleg.

De provincie Noord-Brabant heeft alle gemeenten gevraagd om aan te geven hoe zij hun toekomst zien, in het kader van ‘Veerkrachtig Bestuur’. Antoinette Knoet-Michels (Statenlid Noord-Brabant) gaf aan dat de provincie de gemeenten daarbij geen verplichtingen oplegt. Het initiatief ligt bij de gemeentes zelf. De provincie vindt het daarbij belangrijk dat de Brabanders goed bediend worden door de gemeenten met nadruk op de menselijke maat. Er moet geredeneerd worden vanuit de mensen. Ook het democratische gehalte moet duidelijk zijn.

Een mogelijk manier om dingen krachtiger te regelen is een fusie tussen gemeenten. De stelling werd naar voren gebracht dat de regio Eindhoven – Helmond enorme kansen biedt en sowieso teveel bestuurders heeft. Om flexibel en snel de juiste beslissingen te nemen kan het helpen om te fuseren. Vanuit Nuenen kwam een voorbeeld over de busbaan tussen deze gemeente en Eindhoven. De aanleg hiervan duurt erg lang door organisatorische zaken en moeizame afstemming. Dit is niet in het belang van de burger. Echter tijdens de discussie werd door mensen uit onze gemeente aangegeven dat zij het niet zien zitten om in een grotere gemeente te wonen. De afstand tussen politiek en burger wordt daardoor groter, werd gezegd. Antoinette Knoet gaf daarbij aan dat mensen in principe niet belangrijk vinden waar hun paspoort wordt gemaakt, maar dat er nog wel een gevoel van warmte en eigen identiteit moet zijn binnen een dorp of stad.

Misschien is ‘samenwerken’ dan toch het sleutelwoord. Vanuit Beek en Donk kwam het geluid dat zij binnen Peelregio 6.1. heel erg goed met Helmond en andere gemeenten samenwerken. Het vertrouwen tussen de gemeenten neemt steeds verder toe. Het werd niet helemaal duidelijk waarom dit soepel lijkt te lopen. Een verklaring zou kunnen zijn dat de gemeenten in dit verband allemaal enigszins op elkaar lijken en dus gedeelde waarden hebben. Daarnaast kan de mate van succes ook bepaald worden door het niveau waarop wordt samengewerkt.

Aandachtspunt bij samenwerkingsverbanden is de democratische controle die een gemeenteraad nog heeft. Deze is minder dan wanneer alles binnen de gemeente zelf wordt georganiseerd, omdat ook andere raden invloed hebben. De invulling komt vaak vanuit wethouders, die dus een duidelijk mandaat moeten krijgen vanuit de gemeenteraad, inclusief (daar is ie weer..) vertrouwen.

Op het einde van de avond vatte PvdA fractievoorzitter Richard van de Burgt de leerpunten samen. Duidelijk is dat vertrouwen en verbondenheid twee belangrijke pijlers zijn voor een gezond samenwerkingsverband. Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken en weten wat je aan elkaar hebt. Dit geldt voor burgers en politiek én tussen gemeentes onderling. Duidelijk is ook dat samenwerking alleen kan door tijd in elkaar te steken; elkaar te willen leren begrijpen en van elkaar te leren. Dit kost tijd en kan alleen door open met elkaar te praten. De discussie over samenwerking gaat de komende tijd lopen. De PvdA gaat daarbij de mensen in onze gemeente betrekken, want dat is enorm belangrijk.

 

 

‘samenwerken, liever niet’