Door de redactie op 2 maart 2005

Waarderingsprijs 2005 voor De Sprong

Op 2 maart 2005 is door de PvdA/GroenLinks 250 Euro uitgereikt aan het Centrum voor vorming en ontwikkeling “De Sprong”.

Het is gewoonte voor de PvdA/GroenLinks om jaarlijks deze aanmoedigingsprijs uit te reiken aan een organisatie die zich uitermate positief ten opzichte van de samenleving in de gemeente Geldrop-Mierlo opstelt.

“De Sprong” zet zich op een breed front in voor het welzijn van de Geldrop-Mierlose samenleving. Er is een groot aanbod aan cursussen, thema-avonden en workshops met name op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast houdt “De Sprong” zich bezig met voorlichtende activiteiten voor de zwakkeren in onze samenleving in de vorm van het Comité voor Vrouwen in de Bijstand. De PvdA/GroenLinks vindt het een eer om de prijs uit te reiken aan “De Sprong”.