Door Bart Oortwijn op 28 mei 2014

Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014 – 2020/2030

Net voor het nieuwe college is geïnstalleerd is de Woonvisie Geldrop-Mierlo 2014 – 2030 van het oude college behandeld. Het is een mooi stuk waarin onder andere aandacht wordt gegeven aan punten die wij als Pvda Geldrop-Mierlo van belang vinden zoals huisvesting voor ouderen en de starterslening.

Het is echter ook een woonvisie die nog uitgaat van een strategische visie die niet is vastgesteld en nog niet aansluit bij het coalitieprogramma wat  nog niet was opgesteld bij het afronden van de visie. In de raadsronde is de woonvisie toegelicht en zijn vragen beantwoord. De inhoudelijke behandeling moet nog plaatsvinden.

Voor de inhoudelijke behandeling vinden wij een duidelijke analyse van de huidige woningvoorraad en een breed beleid wat niet alleen in gaat op scenario’s van belang. Dit moet vervolgens leiden tot meetbare doelstellingen en concrete acties. Inhoudelijk zien wij in aanvulling op de in de woonvisie reeds genoemde punten de volgende punten graag terugkomen:

  • een urgentiebeleid voor mensen die op straat dreigen te komen;
  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad;
  • een verdergaande visie op levensloopbestendig bouwen
  • aandacht voor Bereikbaarheid/Toegankelijkheid/Bruikbaarheid (BTB) voor minder validen

Wij verwachten van de gemeente dat zij in de Woonvisie niet alleen in gaat op de doelen die zij zich zelf stelt maar ook benoemd welke instrumenten zij op welke wijze wil inzetten om deze doelen te bereiken. Genoeg te bespreken dus voor de verdere behandeling van deze visie. Wanneer u nog tips of vragen heeft die wij hierin kunnen meenemen ontvangen wij die graag.

Bart Oortwijn

Bart Oortwijn

Mijn naam is Bart Oortwijn. Ik ben 42 jaar en getrouwd met Franca. Vanaf mijn jeugd woon ik met veel plezier in Geldrop Mierlo. Ik heb milieukunde gestudeerd en werk als zelfstandig adviseur voor overheden en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht. Ik sport bij basketbalvereniging EBCG en ben lid bij duikvereniging ‘DTG’ beide in

Meer over Bart Oortwijn