Door Richard van de Burgt op 20 juni 2014

Gedeputeerde van Brabant is eruit: “we maken die ruit!”

Donderdag 19 juni was er een bijeenkomst voor raadsleden in de regio Eindhoven-Helmond, om ze bij te praten over de ruit rond Eindhoven. Nieuwsgierig naar de stand van zaken en de mening in de regio ben ik daar naartoe gegaan.

De avond begon met een ‘feel-good’ momentje om de raadsleden in een positieve flow te krijgen. We mochten onze handen opsteken als we nieuwe raadsleden waren en het animo per gemeente werd vrolijk in kaart gebracht.

Mevrouw Blanksma vertelde eerst vanuit de visie van de SRE over de ruit. In een notendop: “Het politieke klimaat in de regio is veranderd, maar het is belangrijk voor Brainport dat de ruit er komt”. Ze gaf wel aan dat dit alleen kan met voldoende draagvlak vanuit de regio.

Gedeputeerde Ruud van Heugten kwam daarna met zijn uitleg. Eerlijk gezegd was het één groot verkoop verhaal. De ruit is duidelijk het hosanna voor onze regio, we kunnen niet zonder. Er kwamen vele kritische vragen, bijvoorbeeld over de routes die vrachtwagens wellicht door de regio gaan volgen. Maar deze vragen werden afgewimpeld met het antwoord dat een alwetend computermodel had uitgerekend wat het beste voor de regio is.

Zo wist de heer van Heugten in eerste instantie ook te vertellen dat de natuur niks merkt van het feit dat er een vierbaans weg doorheen wordt gelegd. Er komt tenslotte een brug door het Dommeldal. Niks aan het handje. Ik stelde de vraag of er dan geen sprake zou zijn van luchtvervuiling of geluidsoverlast , maar dat wuifde de heer van Heugten makkelijk weg; in de toekomst komt er namelijk veel schonere lucht uít een auto, dan er in gaat. En geluid maakt een auto dan ook niet meer.

Technologische vooruitgang dus…. op zich goed. Maar nemen we dan niet mee dat in de toekomst auto’s zelfsturend worden? Dit gaat ervoor zorgen dat het aantal files enorm afneemt. Een belangrijke reden voor file is namelijk een onverwachtse stuur of rem-actie van mensen. Dan ontstaat een zogenaamde ‘spookfile’. Ik kreeg sterk het vermoeden dat het alwetende computermodel daar niet echt mee rekening heeft gehouden.

Dat draagvlak van de regio, waar mevrouw Blanksma het nog wel over had, vindt de heer van Heugten duidelijk niet zo belangrijk. Het hele project kost ruim 850 miljoen euro. Eindhoven en Helmond hebben zojuist besloten hun bijdrage aan het project terug te trekken. Maar dat is niet zo erg, aldus van Heugten, want dat gaat alles bij elkaar om ongeveer 13 miljoen. Cijfers boven draagvlak dus.

Uiteindelijk kwam een panel aan het woord. Professor Hugo Priemus wist het één en ander duidelijk te verwoorden. Hij gaf aan een ‘ongemakkelijk gevoel’ te krijgen bij de spreektijd van voorstanders ten opzichte van tegenstanders. En gelijk had hij.

De coalitie van SP, VVD en CDA in Noord-Brabant heeft de ruit in hun coalitieakkoord staan. Al met al is duidelijk dat de gedeputeerde in Noord-Brabant het enorm belangrijk vindt om de ruit rond Eindhoven er zo snel mogelijk door te drukken. Voordelen worden flink aangezet, nadelen worden weggewuifd. Waarom wil men dit? Een duidelijke visie op de toekomst? Of is het simpelweg een prestige-kwestie. Na deze infoavond bekruipt mij dat laatste gevoel.

Richard van de Burgt

Richard van de Burgt

Mijn naam is Richard van de Burgt. Ik ben een geboren Brabander en woon al een flink aantal jaren in Geldrop-Mierlo, samen met mijn vriend Ronald en onze zwarte labrador Kuzco. Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de universiteit van Eindhoven en ben projectleider van beroep. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter PvdA Geldrop-Mierlo, daarvoor was

Meer over Richard van de Burgt