Door op 22 september 2013

Regiobijeenkomst “Lokaal sociaal”

Woensdag 18 september waren Paul Elsendoorn en ik in Weert bij een bijeenkomst van de PvdA met als thema de decentralisaties. We hebben deze avond kunnen discussieren met Loes Ypma, lid van de tweede kamer, Auke Blaauwbroek, wethouder in Tilburg en Harry Leunessen, wethouder in Landgraaf over de invoering van de decentralisaties.

Paul en ik hebben kennis kunnen nemen van de routekaart “lokaal sociaal”: thema Jeugdzorg. Voor de overige decentralisaties zijn andere routekaarten opgesteld.

De routekaarten zijn een handig hulpmiddel voor onze fractie om de decentralisaties te beoordelen. Wij zullen de accenten leggen op de volgende vragen:

1. Hoe maak je als afdeling / fractie deze ingewikkelde problematiek hanteerbaar?

2. Hoe opereer je als afdeling / fractie herkenbaar?

3. Welke belangrijke momenten kunnen er worden onderscheiden?

4. Wat ligt vast, waar liggen keuze mogelijkheden voor de gemeente Geldrop-Mierlo?

5. Welke valkuilen moeten we als fractie PvdA omzeilen?

6. Welke kansen mogen we als fractie PvdA niet onbenut laten?

 

Paul Elsendoorn is onze specialist en gaat de decentralisaties verder uitwerken. Wilt u meedenken, neem dan contact op met Paul Elsendoorn.