Door Paul Elsendoorn op 19 oktober 2013

Vragen over Decentralisatie van de jeugdzorg Of Discuseer mee

Decentralisatie van de Jeugdzorg.

Goede jeugdzorg is van enorm belang. Ieder kind verdient de best mogelijke start. Tot nu toe is de jeugdzorg een gedeelde verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten. In grote lijnen zijn gemeenten verantwoordelijk voor preventie en de provincies voor de geïndiceerde hulp. In de praktijk heeft dit geleid tot een ingewikkeld stelsel van hulpverleningsinstanties op lokaal en provinciaal niveau. Daarbij staat het uit elkaar trekken van preventieve en geïndiceerde hulp effectieve hulpverlening in de weg. Is het niet logisch om in een gezin waar geïndiceerde hulp nodig is niet alleen te focussen op de betreffende persoon, maar uit preventief oogpunt ook te kijken naar dat wat gebeurt met eventuele broertjes en zusjes? De PvdA Geldrop Mierlo vindt dat jeugdzorg maatwerk dient te zijn. Eén gezin, één plan, één aanspreekpunt, één budget en één regievoerder: de gemeente.

Stel hier uw vraag of Discuseer mee.

Paul Elsendoorn

Paul Elsendoorn

Mierlo is niet de plaats waar ik geboren ben, maar in Mierlo woon en werk ik als ondernemer al meer dan 40 jaar. Ik ben getrouwd met Marjo, we hebben drie dochters en negen kleinkinderen, die bijna allemaal nog in Mierlo nog wonen. Ik ben trots op Geldrop Mierlo, twee dorpen die 14 jaar geleden,

Meer over Paul Elsendoorn