Door de redactie op 14 november 2015

Begroten met uitgestoken hand of opgestoken vinger?

Afgelopen weken heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de begroting voor de komende vier jaar besproken. Ondanks mooie woorden van de coalitiepartijen over dat ze andere partijen wilden laten meedenken ging het weer als vanouds. De DGG, DPM en CDA hadden als één blok hun eigen idee uitgewerkt en ingebracht en dulden geen andere inbreng. Daarbij viel op dat de SP wél de ruimte gaf aan alle partijen en als enige coalitiepartij de eigen standpunten en ideeën voor het voetlicht heeft gebracht. Zij gaven dus het goede voorbeeld.

De open houding van de SP kon niet weerhouden dat de andere coalitiepartijen toch hun wil doordreven, zonder te luisteren naar andere partijen. Zij losten dit op door gedoogsteun te regelen bij de fractie Dielis.

Onderbouwde voorstellen van andere partijen werden zonder verdere discussie weggestemd. Zo stelde GroenLinks voor om een parttime cultuurambtenaar aan te stellen. PvdA en D66 kwamen met een voorstel om startersleningen beschikbaar te houden en om de fractievergoedingen te halveren. PvdA pleitte ervoor om geen geld over de balk te smijten als het gaat om het opstellen van een strategische visie of het verbeteren van de raadszaal. Alle voorstellen werden weggestemd. Blijkbaar vinden de drie coalitiepartijen het toch niet de moeite waard om ideeën van andere partijen te overwegen.

Daarbij schopten de DGG, DPM en CDA ook tegen het zere been van de wethouder van financiën. Hun voorstellen waren per saldo geen verbetering van de balans in de begroting. Integendeel. Ondanks dat de begroting voor vier jaar wordt ingepland, gaan de drie partijen als na twee jaar diep het rood in, enkele tonnen per jaar.

Het proces verliep uiteindelijk hetzelfde als vorig jaar. Toen trok uiteindelijk de provincie aan de bel en moest de gemeente Geldrop-Mierlo in december de begroting nog aanpassen om problemen te voorkomen.

Al met al was er in de praktijk niks te merken van de ‘uitgestoken hand’ van DGG, DPM en CDA. Er was meer sprake van een opgestoken vinger, zowel richting de collega-partijen als naar het college. Dit was reden voor D66, VVD, GroenLinks, PvdA en coalitiepartij SP om een gezamenlijke verklaring uit te brengen (zie onderaan dit artikel) waarin een dringend beroep wordt gedaan om in de toekomst meer ruimte te geven voor discussie en niet wederom met een dichtgetimmerd akkoord te komen.

 

verklaring begroting 2016