Door Bart Oortwijn op 2 september 2014

PvdA juicht meer duidelijkheid in groenbeleid toe

De PvdA is vóór een groen en gezond Geldrop-Mierlo. Het is daarom belangrijk dat bomen waar nodig worden beschermd.

De wethouder stelt nu een bomenverordening voor met duidelijke regels voor de bescherming en instandhouding van bomen. Door de invoering van een herplantplicht en een groenfonds kunnen er extra middelen beschikbaar komen om het groene karakter van onze gemeente te houden en mogelijk te verbeteren.

Er komen nieuwe regels voor bomenkap. Deze moeten bomen waar nodig beschermen en de inwoners van Geldrop-Mierlo duidelijkheid geven en niet onnodig belemmeren.

Bart Oortwijn van de PvdA legt uit: “Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwe bomenverordening voor de inwoners zijn goede regels nodig over de wijze waarop beschermde bomen worden aangewezen. Er moet een lijst beschikbaar zijn met aangewezen bomen”.

De wethouder verwijst voor de wijze waarop bomen worden aangewezen als beschermd naar het groenbeleid uit 2008. Bart Oortwijn vindt het tijd om te kijken of dit beleid nog goed werkt. Daarnaast heeft hij aangegeven dat het belangrijk is dat er via de gemeentelijke website informatie wordt gegeven over de bomen die zijn beschermd. Het zou goed zijn om snel het nieuwe groenbeleid vast te stellen, dat duidelijker is voor iedereen.

Bart Oortwijn

Bart Oortwijn

Mijn naam is Bart Oortwijn. Ik ben 42 jaar en getrouwd met Franca. Vanaf mijn jeugd woon ik met veel plezier in Geldrop Mierlo. Ik heb milieukunde gestudeerd en werk als zelfstandig adviseur voor overheden en bedrijven op het gebied van omgevingsrecht. Ik sport bij basketbalvereniging EBCG en ben lid bij duikvereniging ‘DTG’ beide in

Meer over Bart Oortwijn