Door de redactie op 6 mei 2014

Oppositiepartijen in Geldrop-Mierlo zetten zich af tegen gebrek aan openheid van nieuwe coalitie

De vier beoogde oppositiepartijen in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo: VVD; D66; GroenLinks en PvdA, hebben grote kritiek op de wijze waarop de nieuwe coalitie probeert om de gezamenlijke oppositie buitenspel te zetten bij de behandeling van het coalitie-akkoord.

Op 2 mei kregen zij een brief van formateur Frans Stravers van de DGG met het verzoek om voor 7 mei te reageren op het concept-coalitieprogramma. De coalitie zegt daar dan serieus naar te kijken en op 12 mei met een definitief voorstel naar de raad te komen. De coalitie wil het coalitieprogramma vervolgens als raadsprogramma door de raad laten vaststellen.

De oppositiepartijen vinden de tijd om te reageren veel te kort. Zij krijgen vijf dagen de tijd in een periode dat er ook nog eens veel mensen met vakantie zijn. De discussie over het coalitieprogramma voeren de oppositiepartijen in de openbare raadsvergadering op 19 mei wanneer de coalitiepartijen verantwoording afleggen over de coalitie-onderhandelingen en de wethouders benoemd worden. Wat de oppositiepartijen betreft wordt het coalitieprogramma voor kennisgeving aangenomen.

De oppositiepartijen hebben zich ook gestoord aan de handelwijze van de coalitie om de agenda van de raadsvergadering van 19 mei aan te passen, zonder de agendacommissie hierin te raadplegen. Men wil zelfs overgaan tot de benoeming van een nieuwe commissie door de gemeenteraad, zonder dat er een discussie in de raad is gevoerd over de noodzaak om deze nieuwe commissie in te stellen.

Hier vind je de brief die namens de oppositiepartijen naar de coalitiepartijen is gestuurd: reactie oppositie aan coalitie